Kontakt under sommaren

Här kommer information om tillgänglighet och kontakt med administration och ledning under semestertiden på Väsby Nya Gymnasium:

Skolledning:
Homar Kadir, rektor - semester v 27-ti v 31
Nås under hela denna tid genom mejl och telefon.
Tora Lundblad, bitr. rektor - semester v 30-31
Besvarar frågor kring antagning.
Angelica Castenskiold, bitr.rektor - semester v 27-31
Elin Wallgren, adm chef - semester v 27-31

Administration:
Mari-Louise Nordlund, skoladm - semester v27- on v 32
Stella Vadelius, skoladm - semester v 28-32
Anders Götsén, SYV - semester v.27-31
Amanuel Melki, campusledare - semester v 28-31
Majid Eshaghi, institutionstekniker - semester v 28-31

Skolhälsan:

Frida Caglayan Englund, skolsköterska - semester on v 27-32
Saida Shamilova, kurator - semester v 28-32
Helena Carlsson, socialpedagog - semester v. 28-32

Senast uppdaterad: 26 juni 2020