Information om fortsatt växelvis fjärrundervisning

På grund av rådande situation med covid-19, där Folkhälsomyndigheten bla. uppmanar till fortsatt social distansering och behov av avlastning på kollektivtrafiken, kommer Väsby Nya Gymnasium, även efter höstlovet, anta vissa åtgärder.

Fortsatt växelvis undervisning kommer att ske fram till och med v.2 enligt följande schema:

V.45 Åk 2-3 på distans, Åk 1 på skolan
V.46 Åk 1 på distans, Åk 2-3 på skolan
V.47 Åk 2-3 på distans, Åk 1 på skolan
V.48 Åk 1 på distans, Åk 2-3 på skolan
V.49 Åk 2-3 på distans, Åk 1 på skolan
V.50 Åk 1 på distans, Åk 2-3 på skolan
V.51 Åk 2-3 på distans, Åk 1 på skolan
V.2 Åk 1 på distans, Åk 2-3 på skolan

När det gäller introduktionsprogrammen så kommer IA20 och SPI2 att ha undervisning på skolan samtliga veckor. SPI1a och SPI1b har fjärrundervisning/undervisning på skolan samma veckor som åk 1.

Hotell- och turismprogrammet i åk 1, HT20, kommer att ha undervisning på skolan alla veckor fram till sin APL som preliminärt börjar v.48.

Vid förkylningssymtom
För både elever och lärare gäller att man i enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom (hosta, snuva, feber eller halsont.) Detta kan innebära att även lektioner utanför den ordinarie planeringen kan komma att ske på distans vid lärares frånvaro. Det är därför viktigt att elever håller sig uppdaterade om aktuell information i respektive kurs på google classroom.

Undervisningens upplägg
Under veckor med fjärrundervisning kommer eleverna att ha undervisning enligt schema genom att de kopplar upp sig via google meet och genom att ta del av den information som läraren lägger på google classroom samt Schoolsoft. Eleverna i åk 1 och språkintroduktion, som ännu inte haft fjärrundervisning, kommer att få tydlig information av mentor under v.45.

Stöd till elever i behov
Elever som önskar, har möjlighet att få ämnesstöd och/eller planeringsstöd av ämneslärare genom undervisning i studion. Mer information kan fås av mentor eller ämneslärare.

Lunch
Lunch till elever med fjärrundervisning erbjuds genom att lunchlådor delas ut måndagar och onsdagar till de som anmäler intresse av detta. Meddela din mentor om du önskar lunch under de veckor du studerar genom fjärrundervisning.

Andra åtgärder
Skolan har även vidtagit andra åtgärder för att främja social distansering:

  • Informationsskyltar med uppmaning om att tvätta händerna, nysa i armvecken, att stanna hemma vid förkylningssymtom samt att hålla avstånd, sätts upp på skolan.
  • Avståndsmarkeringar görs i matkön och borden i matsalen möbleras med avstånd till varandra. Lunchtiden har utökats för att minska antalet personer som äter samtidigt.
  • Handsprit finns på olika platser runt om i skolan.
  • Städningen genomförs oftare på ytor med störst risk för smittspridning. Tex toaletter, handtag, trappräcken, bord, stolsryggar m.m.
  • Schemat har anpassats så att eleverna börjar olika tider på dagen.
  • Modersmålsundervisning och studiehandledning sker genom fjärrundervisning.
  • Föräldramöten och utvecklingssamtal sker på distans genom länk som skickas av mentor/skolledning.

Det är viktigt att vi fortsätter att måna om varandra och håller distans!

Hälsningar

skolledningenKontakta oss gärna om du har frågor:

Rektor Homar Kadir: homar.kadir@edu.upplandsvasby.se
Bitr. rektor Angelica Castenskiold: angelica.castenskiold@edu.upplandsvasby.se
Bitr. rektor Tora Lundblad: tora.lundblad@edu.upplandsvasby.se
Adm.chef Elin Wallgren: elin.wallgren@edu.upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020