• Startsida
 • / Väsby nya gymnasium
 • / Information till elever och vårdnadshavare gällande fortsatt fjärrundervisning mellan 8/1 till och med 22/1 2021

Information till elever och vårdnadshavare gällande fortsatt fjärrundervisning mellan 8/1 till och med 22/1 2021

Krisledningsgruppen i Upplands Väsby Kommun har, under fredagen den 11/12, fattat beslut om att Väsby Nya Gymnasium ska fortsätta sin undervisning genom fjärrundervisning fram till och med fredagen den 22/1 2021.

Undantag
Undantag kommer att göras mellan 11/1-23/1 för dessa klasser, som istället då kommer att ha undervisning på plats i skolan:

 • IA20
 • IMYRKHT19
 • HT19
 • SPI1a
 • SPI1b

Elever i behov av särskilt stöd kommer också att undantas och ges möjlighet till undervisning av vår speciallärare i stödstudion. Kontakta din mentor om du är i behov av särskilt stöd.

Messingenhuset kommer att vara stängt under denna period. Elever i de klasser som undantas från fjärrundervisningen kommer att släppas in genom entrédörrarna av Amanuel Melki och Berfin Acar strax innan första lektionen. Elever kommer inte att kunna komma in senare under dagen. Kontakta Amanuel Melki på 073- 910 44 78 om du av någon anledning behöver bli insläppt en annan tid. Eventuella personer i Messingens reception kommer inte att kunna släppa in elever.

Resurstid
Resurstider där alla elever kan få hjälp med studieplanering, ämnesstöd m.m. kommer även fortsättningsvis att finnas genom fjärrundervisning.
Länkar till respektive resurstid finns på Schoolsoft.

Lunch
Elever som önskar lunch har möjlighet att hämta det måndagar och onsdagar kl. 17:00-18:00 på baksidan av skolan, vid lastkajen.

NIU/LIU
Specialidrottsträningen för våra elever inom simning, triathlon, innebandy och hockey genomförs digitalt dessa två veckor. Stäm av med resp. tränare/lärare om hur detta kommer att ske.

Ordningsregler vid fjärrundervisning

 • Kameran ska vara på och mikrofonen avstängd, om inte läraren säger annat.
 • Läraren ger närvaro till elever som deltar aktivt.
 • Eleven förväntas sitta på en lämplig plats med rätt material tillgängligt
 • Alla lektioner startas upp och avslutas i google meet.

Kontakt med elevhälsan
Alla elever kan även komma i kontakt med elevhälsan under denna period. Mejla dem och boka in ett digitalt möte:

Kurator: saida.shamilova@edu.upplandsvasby.se
Skolsköterska: frida.caglayan@edu.upplandsvasby.se
Studie- och yrkesvägledare: anders.gotsen@edu.upplandsvasby.se

Vid datorproblem, kontaktar eleven: majid.eshaghi@edu.upplandsvasby.se

Elever som behöver komma och hämta böcker från sitt skåp kontaktar: amanuel.melki@edu.upplandsvasby.se


Fortsatt växelvis undervisning från v.4 till och med v.8

Eftersom läget kring smittspridningen i samhället är allvarligt och osäkerheten kring när bättring kommer att ske, kommer Väsby Nya Gymnasium, även efter 22/1, fortsätta med växelvis fjärrundervisning enligt detta schema:

V.4 Åk 1 på distans, Åk 2-3 på skolan
V.5 Åk 2-3 på distans, Åk 1 + HT19,HT18 på skolan
V.6 Åk 1 på distans, Åk 2-3 på skolan
V.7 Åk 2-3 på distans, Åk 1+ HT18 på skolan
V.8 Åk 1 på distans, Åk 2-3 på skolan

När det gäller introduktionsprogrammen så kommer IA20, SPI1a, SPI1b samt IMYRHT19 att ha undervisning på skolan samtliga veckor. HT18 och HT19, som har APL under större delen av våren kommer att ha undervisning på plats v.4-v.8.

Vid förkylningssymtom
För både elever och lärare gäller att man i enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom (hosta, snuva, feber eller halsont.) Detta kan innebära att även lektioner utanför den ordinarie planeringen kan komma att ske på distans vid lärares frånvaro. Det är därför viktigt att elever håller sig uppdaterade om aktuell information i respektive kurs på google classroom.

Om någon i familjen har covid-19
Om någon i familjen har bekräftad covid-19 ska du som elev stanna hemma i minst en vecka samt följa de förhållningsregler du får av vården.

Fjärrundervisningens upplägg
Under veckor med fjärrundervisning kommer eleverna att ha undervisning enligt schema genom att de kopplar upp sig via google meet och genom att ta del av den information som läraren lägger på google classroom samt Schoolsoft.

Stöd till elever i behov
Elever som önskar, har möjlighet att få ämnesstöd och/eller planeringsstöd av ämneslärare genom undervisning i studion eller digitalt via länk. Mer information kan fås av mentor eller ämneslärare.

Lunch
Lunch till elever med fjärrundervisning erbjuds genom att lunchlådor delas ut måndagar och onsdagar till de som anmäler intresse av detta. Meddela din mentor om du önskar lunch under de veckor du studerar genom fjärrundervisning.

Andra åtgärder
Skolan har även vidtagit andra åtgärder för att främja social distansering:

 • Informationsskyltar med uppmaning om att tvätta händerna, nysa i armvecken, att stanna hemma vid förkylningssymtom samt att hålla avstånd, sätts upp på skolan.
 • Avståndsmarkeringar görs i matkön och borden i matsalen möbleras med avstånd till varandra. Lunchtiden har utökats för att minska antalet personer som äter samtidigt.
 • Handsprit finns på olika platser runt om i skolan.
 • Städningen genomförs oftare på ytor med störst risk för smittspridning. Tex toaletter, handtag, trappräcken, bord, stolsryggar m.m.
 • Schemat har anpassats så att eleverna börjar olika tider på dagen.
 • Modersmålsundervisning och studiehandledning sker genom fjärrundervisning.
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal sker på distans genom länk som skickas av mentor/skolledning.

Meddela skolledningen om du eller någon i din familj testats positiv för covid-19 för att vi ska kunna arbeta förebyggande med smittspårning.

Det är viktigt att vi fortsätter att måna om varandra och håller distans!


Hälsningar

skolledningen


Kontakta oss gärna om du har frågor:
Rektor Homar Kadir: homar.kadir@edu.upplandsvasby.se
Bitr. rektor Angelica Castenskiold: angelica.castenskiold@edu.upplandsvasby.se
Adm.chef Elin Wallgren: elin.wallgren@edu.upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 11 januari 2021