Naturtreornas forskningsresa på Gotland

Hideviken, Gotland

Foto: Jonas Öhman

Naturtreorna på Väsby Nya Gymnasium har precis genomfört sin forskningsresa till Gotland. Resan är en del av kursen gymnasiearbete (examensarbetet) på naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet har sedan många år samarbeten med både Stockholms universitet och Uppsala universitet, där en viktig del har kretsat kring denna kurs.

Sedan 2018 har vi, i samarbete med Uppsala universitet, samlat majoriteten av eleverna i kursen kring ett projekt där vi på olika sätt arbetar med övergödningsproblematiken i Östersjön: Eleverna genomför en exkursionsresa till Gotland där data insamlas i form av prover och observationer (artinventering etc.) som sedan dels analyseras på plats i universitetets lokaler (Campus Gotland och forskningsstationen på AR), dels analyseras på VNG efter hemkomst. Resultatet ligger sedan till grund för att besvara de frågeställningar projektet kretsar kring, vilket sker i form av en vetenskaplig rapport, en poster och en muntlig presentation.

Det huvudsakliga syftet med resan har varit att kvalificera eleverna i relation till programmålen/kursmålen och att inspirera dem till fortsatta studier inom det naturvetenskapliga området.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021