Skolstart och upprop

Elever i klassrum

Foto: Rosie Alm

Välkommen till skolstart på Väsby Nya Gymnasium

Upprop åk 1 17/8:
Kl 09:00
EK22A sal 1411
SA22A sal 1477
NA22 sal 1511

Kl 13:00
EK22B sal 1428
SA22B sal 1477
TE22 sal 1515

Upprop åk 2 och 3 19/8:
Kl 09:00
EK21A - 1411
SA21A - 1428
NA21 - 1422
HT21/IMHT21- 1466

Kl 10:30
EK21B - 1411
SA21B - 1428
TE21 - 1422
HT20/IMVHT20 - 1466

Kl 13:00
EK20A - 1411
SA20A - 1428
NA20 - 1422

Kl 14:30
EK20B - 1411
SA20B - 1428
TE20 - 1422

Välkommen!

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022