Prövningar

Det finns fyra prövningsperioder per läsår, i augusti innan skolstart, i november, i februari och i maj. I alla kurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per år, se prövningskalendariet.

Anmälan och utebliven prövning

För att anmäla dig och delta i en prövningsperiod kommer du på informationsmötet för perioden alternativt fyller i det formulär som länkats. Du ska själv kontakta läraren för att ta reda på vad som krävs inför prövningen. Om du gjort en anmälan till en prövning men uteblir vid prövningstillfället räknas det som en fullgjord prövning.

Enbart inskrivna elever

På Väsby Nya Gymnasium ordnar vi enbart prövningar av kurser för våra inskrivna elever. Om du inte är elev hos oss ska du vända dig till vuxenutbildningen vid frågor och anmälan av prövning eller särskild prövning.

Period 1 - genomfört.

Anmälan sker genom att du fyller i detta formulär senast fredag 23/10.
Prövingdatum: Torsdag 19/11 2020 kl.15:00-18:00

Följande ämnen kan prövas: Sv, Sh, Jur, Idr, Ht, Ma, En, Modspr, Nk, Hi, Re.

Period 2 - genomfört

Anmälan sker genom att du fyller i detta formulär senast fredag 22/1.

Prövningsdatum: Torsdag 18/2 2021 kl.15:00-18:00

Följande ämnen prövas: Fy, Tk, Ke, Bi, Nk, Hi, Modspr, Ht, Ek, Sh, Re.

Period 3 - genomfört

Anmälan sker genom att du fyller i detta formulärlänk till annan webbplats senast torsdag 1/4.

Prövningsdatum: Torsdag 22/4 2020 kl.15:00-18:00

Följande ämnen prövas: Ma, Sv, Sh, Jur, Idr, Ke, Ht, En, Modspr, HI, Re, Nk, data.

Period 4

Anmälan sker genom formulär på Schoolsoft senast fredag 18/6 kl.16:00.

Prövningsdatum: 25/8 samt 26/8

En elev kan enbart pröva 1 kurs per dag, totalt 2 kurser vid detta tillfälle.

Olika typer av prövning

Det finns två olika typer av prövningar:

F-prövningar är kostnadsfria och kan ske högst två gånger per kurs. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare prövning.

Delprövning för vissa delar av kurs

Som regel gäller en prövning för hela kursen. I vissa fall kan läraren låta dig göra en delprövning på vissa delar av en kurs som du som fått F i. Du ska efter överenskommelse med läraren genomföra delprövningen senast andra prövningstillfället efter det att betyget satts.

Prövning av en kurs efter studenten

Efter avslutad gymnasieutbildning hänvisar vi till kommunens vuxenutbildning. Efter studenten har du även möjlighet att pröva kurser du blivit godkänd i, en konkurrensprövning. Avgiften för dessa prövningar är som regel 500 kronor. Kontakta vuxenutbildningen@upplandsvasby.se

Information om vägledning, validering på Upplands Väsby kommuns webbplats

Kontakt

För frågor kring prövningar kontakta med Tora Lundblad via e-post, tora.lundblad@edu.upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 3 juni 2021