Fritidshem

Väsby skola erbjuder fritids från förskoleklass upp till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Fritidshemmet kompletterar skolan och verksamheten anpassas till barnens ålder, behov, intressen och erfarenheter. Vårt fritids präglas av elevernas glädje, nyfikenhet, kreativitet och ansvarstagande. Skolans fokusområden är trygghet, studiero och ökad måluppfyllelse.

Vi uppmuntrar barnen till inflytande i verksamheten, där de får ta eget ansvar för sin utveckling, sitt lärande och det sociala samspelet. Tillsammans med eleverna arbetar vi för att skapa stimulerande, pedagogiska och trygga miljöer.

Fritidseleverna erbjuds aktiviteter i olika fritidslokaler, i idrottshallen och utomhus på skolgården. Varje fritidsavdelning har en ateljé där vi skapar och pysslar inom olika teman. Eleverna använder olika material och tekniker. De målar, klipper, klistrar och tillverkar olika saker. I andra rum finns det möjlighet till spel och i byggrummet kan eleverna konstruera och bygga. Dans är också omtyckt. Vi erbjuder läxhjälp för de elever som vill. Under loven gör vi utflykter anpassade efter årstid, högtider och traditioner.

Fritids åk F-1 och åk 2-5

Förskoleklass och årskurs 1, Fritids F-1, finns i Södra huset och Fritids 2-5 i Norra huset. Öppettiderna är kl. 6.30-18.00. Öppningar och stängningar är gemensamma för båda avdelningarna i Södra huset.

Kontakt:

Fritidssamordnare: Ardeshir "Adde" Kargaryani

Telefon: 08-590 976 03

SMS: 073-910 46 03

Mejl: ardeshir.kargaryani@upplandsvasby.se

Fritids F-1
Telefon: 08-590 972 15

Fritids 2-5
Telefon: 08-590 971 34

Senast uppdaterad: 23 februari 2024