Stöd, hälsa och trygghet

Det är viktigt att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Därför jobbar vi aktivt med dessa frågor.

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att man ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev. Läs mer om kommunens arbete med Elevhälsa här. Länk till annan webbplats.

Ordningsregler

Lärarna och eleverna på skolan arbetar tillsammans för en bra arbetsmiljö. Tillsammans har vi kommit överens om ordningsregler på skolan. Nedan kan du läsa om våra ordningsregler och vilka konsekvenser det får om man bryter mot dem.

Plan mot kränkande behandling

Alla skolor måste varje år göra en plan mot kränkande behandling. Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Nedan kan du ta del av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Modersmålsundervisning

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Information om modersmålsundervisning på Upplands Väsby kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 16 december 2020