Projektering

I denna del finner du projekteringsanvisningar, anvisningar för att upprätta teknisk beskrivning och mängdförteckning, typritningar och riktlinjer för projektering i Upplands Väsby kommun.

Syftet är att standardisera och underlätta upprättandet av handlingar för kommunens entreprenadarbeten samt löpande underhåll och återställning.

I denna del finner du projekteringsanvisningar för ritningsutformning, upprättandet av handlingar samt hantering av modellfiler.

Denna del av teknisk handbok ansluter till AMA Anläggning 17, RA Anläggning 17, AMA El 16 och RA El 16.

I denna del finner du typritningar, principritningar och standardutföranden för återkommande detaljer och sektioner vid projektering samt entreprenads- och d...