Klasser och fritidshem

Skolan är uppdelad i två arbetslag, baserade på årskurser F-åk 2 och åk 3 – åk 5. Vi erbjuder fritidshem för alla elever till och med årskurs 5.

I e-tjänsten kan du snabbt och enkelt, när som helst på dygnet, göra din ansökan samt preliminärberäkna din barnomsorgsavgift.

Fritidshem

På Breddenskolan finns fritidsavdelningarna Orange, Blå, Lila och Grön. Morgontillsyn och kvällstillsyn för inskrivna fritidsbarn är på fritids Orange på Sommargården. Morgontillsynen öppnar klockan 06.30 och enklare frukost serveras från klockan 06.30-07.00. Alla barn som är på morgontillsynen går ut klockan 07.30-08.20. Samtliga fritids samlas på Orange för kvällstillsyn från klockan 16.45 till 18.00 då fritids stänger.

Fritidsavdelning Orange

Fritidsavdelning Orange är fritidshem för barn i förskoleklass Gul och förskoleklass Röd.

Telefon: 08-590 975 35

Fritidsavdelning Blå

Blå är fritidshem för barn i åk 1.

Telefon: 08-590 975 46

Fritidsavdelning Lila

Lila är fritidshem för barn i åk 2.

Telefon: 08-590 975 46

Fritidsavdelning Grön

Grön är fritidshem för barn i åk 3-5.

Telefon: 08-590 975 37

Senast uppdaterad: 23 februari 2024