Bostäder och offentliga lokaler

Är du på väg att flytta till eller letar du efter en ny bostad i Upplands Väsby? Kanske har du behov av att anpassa din bostad eller funderar på någon typ av särskilt boende? Här finns samlad information för dig som söker bostad i Upplands Väsby.

I kommunen finns ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Kommunen förmedlar dock inga bostadslägenheter.

När kommunen har tomter till salu sker försäljning via fastighetsmäklare. Kommunen har ingen kö för försäljning av tomter.

För att utveckla kommunens mark för ny bebyggelse på bästa sätt fördelas marken till byggherrar genom markanvisning.

Här finns information om kommunens felanmälan samt kontaktuppgifter till jour.

Boendemiljön är viktig för vår hälsa. Det kan vara hur bostaden är byggd, buller i närheten, luftkvalité.

Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

Om du har en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till som skolor, förskolor och vårdlokaler etcetera.

Upplands Väsby kommun ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning ska du kunna delta i samhället utifrån dina egna förutsättningar.

Alla byggnader ska ha en adress. I Väsby är det namnberedningen som föreslår namn till gator och allmänna platser. Sedan tar kommunfullmäktige ett beslut.