Störningsjour

Upplands Väsby kommun har ingen övergripande störningsjour. Här hittar du kommunens felanmälan samt kontaktuppgifter till olika jourer.

Journummer

Journummer

Avdelning

Telefonnummer

Socialjour

010-444 05 00

Gata/Park jour (ej vinterväghållning)

08-590 973 01

Kommunala fastigheter

08-590 974 77

Vatten och avlopp

073-910 47 71

Gatubelysning

08-732 57 13

El

020-67 00 67

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023