Energi och uppvärmning

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och kostnaden för den. Hur mycket energi vi använder har även stor påverkan på miljön.

Få tips och råd om hur du kan minska din energianvändning.

I Upplands Väsby sköts elnätet av E.ON Sverige. Vänd dig dit vid frågor om till exempel strömavbrott eller statistik om din förbrukning eller produktion.

Vindkraft är en förnybar energikälla och kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Du som anlägger vindkraftverk ska ta hänsyn till vissa saker.

Det finns mycket som du kan göra när det gäller energieffektivisering. En stor del av det utgörs av hur du väljer att värma upp byggnader.

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme. Fjärrvärmen och fjärrkylan vi har här i Upplands Väsby kommer från Stockholm Exergi.

Solens energi kan tas tillvara med solceller som skapar el, eller med solfångare som omvandlar solstrålar till värme.