Djur och lantbruk

Om du har husdjur hemma finns det vissa regler som du måste följa. Bedriver du lantbruk behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen för djurhållning.

Att ha djur innebär både glädje och ansvar. Du som skaffar ett sällskapsdjur måste ta ansvar för djurets mående och beteende.

Du som har verksamhet med djur eller funderar på att skaffa djur, vänder dig till länsstyrelsen. Kommunen ansvarar för att kontrollera miljöpåverkan.

Kommunen ansvarar för viltvården på det kommunala markinnehavet inom kommunen. Viltvårdsplanen ligger till grund för viltvårdsarbetet.

Skadedjur kan skapa olägenheter för människan. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bekämpa dessa.