Skadedjur

Skadedjur är djur som orsakar obehag och hälsorisker för människor, exempelvis råttor, myror, silverfiskar och kackerlackor. De utgör också en risk för skador i fastigheten. Det är fastighetsägarens ansvar att bekämpa skadedjur inom fastigheten.

Skadedjur kan lockas av olika saker, till exempel djurfoder, nedskräpning, öppna matförpackningar, fukt eller otäta hål i byggnaden. Det finns olika sätt att bekämpa skadedjur och en enkel metod är städning. Genom att hålla rent minskar risken att olika insektsarter förökar sig och lägger ägg på platsen.

Silverfiskar kan vara tecken på fuktskada

Silverfiskar kan man lättast få bort med ihärdig städning samt att hålla platsen fri från fukt. Har du ovanligt många silverfiskar, och framför allt i rum som inte är våtutrymmen, kan det vara ett tecken på en fuktskada i byggnaden. Kontakta din fastighetsägare.

Vart vänder jag mig för att få hjälp med skadedjur?

Vart du ska vända dig beror på din boendeform.

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt och upptäcker skadedjur i eller utanför bostaden ska du kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren hjälper dig med information om hur du ska gå vidare.

Du som är husägare och har problem med skadedjur kontaktar en saneringsfirma som kan hjälpa dig med sanering. Ofta finns det avtal med saneringsfirmor via hus- eller hemförsäkringen.

Om du inte får hjälp med sanering

Om din fastighetsägare eller bostadsrättsförening inte vidtar åtgärder, efter att de har fått klagomål på skadedjur, kan du vända dig till bygg- och miljökontoret med ett klagomål via vår blankett eller e-tjänst.

Bygg- och miljökontoret kan också ställa krav på husägare att sanera mot skadedjur, om det visar sig vara en olägenhet för grannarna.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023