Lantbruk

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs det särskilt tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm samt pälsdjur och fjäderfä inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Du kan även behöva ha tillstånd enligt djurskyddslagen.

Du ansöker om tillstånd hos bygg- och miljönämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Till pälsdjur som inte är sällskapsdjur räknas mink, räv och liknande.

Väsbykartan kan du se vilka områden som är detaljplanelagda.

En komplett ansökan med bilagor ger en kortare handläggningstid. Skicka därför in detta tillsammans med din ansökan:

  •  skiss/situationsplan med markering var på fastigheten djurhållningen ska bedrivas. Exempel hönshus rasgård eller stallbyggnad med hagar.
  •  skiss/situationsplan över den aktuella fastigheten och de närliggande fastigheterna upp till ca 100 m avstånd

Ansök genom att ladda ner en blankett eller direkt via vår e-tjänst

Ansvar

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att våra tamdjur mår bra och att djurskyddslagen följs. Om du har frågor kring djurhållning och djurhälsa är det dit du ska vända dig. Tillstånd enligt djurskyddslagen ansöker du om hos länsstyrelsen.

Information om djurhållning på Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Information om lantbruk och landsbygd på Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket

Från och med den 21 april 2021 finns ett registreringskrav för anläggningar med djur. Kravet omfattar många nya arter av djur som inte har registrerats tidigare. Hästhållare utgör en ny stor grupp som måste registrera sina anläggningar. En anläggning kan exempelvis vara ett stall, ett bete, en butik eller ett zoo.

Det är den som driver en anläggning som ska registrera den och de djurarter eller avelsmaterial som hålls där, även om den själv inte äger eller tar hand om dem.

Information om den nya djurhälsoförordningen Länk till annan webbplats.

Kommunen

Bygg- och miljökontoret ansvarar för att kontrollera lantbrukens miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om gödselhantering, förvaring av kemiska produkter och spridning av bekämpningsmedel. Kontakta bygg- och miljökontoret via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt vid frågor.


Senast uppdaterad: 19 februari 2024