Markanvisningar

För att utveckla kommunens mark för ny bebyggelse på bästa sätt fördelas marken till byggherrar genom markanvisning. Varje markanvisning ska bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.

För närvarande har kommunen inga pågående markanvisningar.

Policy för markanvisning Pdf, 125 kB.

Riktlinjer för markanvisningar och marköverlåtelseavtal Pdf, 161 kB.

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 153 kB.

Riktlinjer för exploateringsersättning Pdf, 125 kB.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024