Störande lukter

Besväras du av dålig lukt utifrån bör du kontakta ägaren till verksamheten eller bostaden där lukten kommer ifrån. Om du inte får hjälp kan du kontakta kommunens bygg- och miljökontor.

Exempel på lukter som kan vara störande:

  • os från mat
  • tobaksrök
  • avloppslukt
  • vedeldningsrök
  • avfall
  • avgaslukt.

Vart ska jag vända mig?

Om du besväras av störande lukter i din bostad ska du kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för din inomhusmiljö. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. Kommer lukten utifrån ska du kontakta ägaren till bostaden eller verksamheten som lukten kommer ifrån.

Kontakta kommunen om du inte får hjälp

Om du inte får hjälp kan du göra en klagomålsanmälan till bygg- och miljökontoret. Du kan även kontakta bygg- och miljökontoret genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023