Fukt och mögel

Fukt är troligen den största orsaken till att en byggnad blir ohälsosam att vistas i. Om du har fukt i ditt hus kan du få problem med mögel och bakterier.

Vänd dig till din fastighetsägare eller till din bostadsrättsförening om du har problem med fukt och mögel i ditt hem. Om du inte får någon hjälp kan du vända dig till bygg- och miljökontoret via e-tjänst eller kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Vad kan orsaka problem med fukt?

Fukt kan byggas in i hus och tränga in i byggnaden genom kapillärsugning underifrån.

Fuktskador kan även orsakas av:

  • regn och snö
  • vattenläckage
  • bristfällig ventilation

Mögel och bakterier

Om en byggnadsdel får vara fuktig en längre tid börjar mikroorganismer - mögel och bakterier - att växa. Mögel och bakterier avger olika ämnen som kan vara irriterande eller orsaka mer diffus hälsopåverkan. Risken att de boende får symtom på astma, trötthet, huvudvärk och luftvägsinfektioner ökar.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023