Magnetfält

Runt olika ledningar och elektriska apparater uppstår det magnetiska och elektriska fält. Vid nybyggen inom kommunen är det en av aspekterna att ta hänsyn till.

Hur nära får en bostad vara placerad en kraftledning?

Enligt kommunens översiktsplan ska försiktighetsprincipen i miljöbalken tillämpas när bostäder, förskolor och skolor placeras i närheten av kraftledningar. Avståndet varierar beroende på kraftledningens utformning, spänning och strömstyrka.

Vad påverkar styrkan hos ett magnetiskt fält?

Hur starkt det magnetiska eller elektriska fältet blir beror på spänningen och hur stark strömmen är. Järnvägen avger till exempel ett magnetfält till omgivningen, men styrkan är som störst när tåg passerar. Fältets utbredning avtar snabbt ju längre du rör dig från det som orsakar fältet.

Vem äger kraftledningarna i Upplands Väsby kommun?

De stora ledningarna ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall. Trafikverket har en ledning för kraftförsörjning till järnvägen.

Information om säkerhet vid kraftledningar på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats.

Information på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndighetens information om elektromagnetiska fält Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023