Energi och uppvärmning

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och kostnaden för den. Hur mycket energi vi använder har även stor påverkan på miljön.

Här kan du hitta stöd och tips för att minska din energianvändning samt se om du kan använda solenergi.

I Upplands Väsby sköts elnätet av E.ON Sverige. Det är till dem du vänder dig om du har frågor om till exempel strömavbrott eller statistik om din förbruknin...

Vindkraft är en förnybar energikälla och kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Du som anlägger vindkraftverk ska ta hänsyn till vissa saker.

Det finns mycket som du kan göra när det gäller energieffektivisering. En stor del av det utgörs av hur du väljer att värma upp byggnader.

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme. Fjärrvärmen och fjärrkylan vi har här i Upplands Väsby kommer från Stockholm Exergi, som ägs...

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi människor globalt gör av med på ett helt år. Solens energi kan tas tillvara med solceller som skap...