Väsby stad 2040

Här hittar du information om översiktsplanen Väsby stad 2040. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 18 juni 2018.