Översiktsplan

Översiktsplanen ligger till grund för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling. Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 antogs i juni 2018.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

I planen framgår det hur kommunen på lång sikt planerar att använda mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Planen är inte juridiskt bindande, men ger vägledning vid beslut som fattas om detaljplaner och bygglov.

Väsby stad 2040

Arbetet med den nya översiktsplanen pågick sedan januari 2014 och inkluderade omfattande medborgardialoger. Översiktsplanen ligger till grund för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Förslaget visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och mötesplatser där Väsby förväntas växa med 20 000 invånare till 2040. Detta innebär ett ökat bostadsbyggande samtidigt som närhet till grönområden ska kunna erbjudas.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024