Nätverk och samarbeten

Genom att skapa nya mötesplatser och utveckla de befintliga skapas möjligheter för större nätverk. I Väsby finns flera företagsnätverk där du kan träffa andra företagare och utbyta erfarenheter.

Aktiviteter

Varje år ordnar kommunen dialogdagar. Dessa sker i samverkan med Väsby Promotion och Företagarna. Under dessa dagar möts näringsliv, politiker och ledande tjänstemän från kommunen. De diskuterar utvecklingsfrågor, utbyter erfarenheter och nätverkar.

Vill du veta mer eller är intresserad av att medverka? Ange din e-post i formuläret nedan.

Vi kommer gärna till ditt företag. Väsby växer och kommunen besöker därför regelbundet Väsbys företag. Detta sker för att få ett bra underlag i arbetet med att utveckla företagsklimatet och stärka tillväxten.

Oftast är det kommunstyrelsens ordförande och näringslivschefen som kommer ut vid besöket. Ett besök kan bestå av att företaget presenterar sin verksamhet och ger möjlighet till diskussion kring olika aktuella ämnen. Du som företagare kan ta upp de individuella frågor som du vill diskutera med kommunen för att få lotsning och information.

Vill du att vi ska komma och besöka ditt företag skicka e-post till naringsliv@upplandsvasby.se.

Varje år släpper Svenskt Näringsliv en rapport över kommunernas företagsklimat. I samband med detta bjuder Upplands Väsby kommun in till ett möte med annorlunda form. Mötet sker i samverkan med Svenskt Näringsliv, Väsby Promotion och Företagarna.

Det är ett möte där du som företagare, politiker eller tjänsteman promenerar en slinga i Väsby i en mindre grupp med deltagare. Under er promenad diskuterar ni företagsklimatet i Väsby. Promenaden äger rum tidigt på hösten varje år. Mötet är viktigt för att vi gemensamt ska kunna se vad vi behöver utveckla för att fortsätta vara en kommun i toppklass.

Upplands Väsby kännetecknas sedan många år av ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv. Detta ska vi fortsätta värna om och vi kommer därför framöver att bjuda in till möten med olika teman. På dessa möten vill vi ha en dialog direkt med er som är företagare för att lyssna till er och vad ni tycker kan förbättras.

Temamöte om upphandling

Det första temamötet äger rum den 25 januari och temat är upphandling.

Inbjudan till temamöte om upphandlinglänk till annan webbplats

Nätverk

Sedan 20 år tillbaka samverkar kommunen med Väsby Promotion i syfte att stimulera företagandet, stärka relationer mellan kommun och näringsliv samt erbjuda en neutral mötesarena för dessa tre parter. Utöver detta ges unika uppdrag till Väsby Promotion kopplat till skola och klimat/miljö.

Väsby promotion anordnar olika arrangemang där syftet är att främja nätverkande och att sprida kunskap.

Information om aktiviteter hos Väsby Promotion.länk till annan webbplats

Väsby promotions webb.länk till annan webbplats

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Företagarnas arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Lokalt verkar Företagarna för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare.

Information om aktiviteter och nätverk hos föreningen Företagarna Upplands Väsby.länk till annan webbplats

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer. Med Rotery får du vara med och göra humanitära insatser och arbeta för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. I Upplands Väsby finns två Rotaryklubbar.

Klimatavtal Väsby

Kommunen vill att Upplands Väsby ska bli en av landets ledande kommuner i arbetet att skapa ett hållbart samhälle. Därför har Väsby kommun och Väsby Promotion startat ett nätverk som heter Klimatavtal Väsby. Syftet är att nätverket ska uppmuntra och stödja näringslivet i det arbete som rör energi och klimat. Målet är att skapa ett samarbete mellan kommunen och företagen. Då kan vi tillsammans arbeta för hållbarhet och en minskad klimatpåverkan.

Information om Klimatavtal Väsby på Väsby Promotions webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 3 november 2020