Företagande inom lagen om valfrihet

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem. LOV gäller för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för hälso- och sjukvård samt socialtjänster.

Vem kan bli leverantör inom LOV?

Grunden för LOV är att alla leverantörer som vill delta i valfrihetssystemet ska ha rätt att ansöka om godkännande som leverantör. Alla sökande som lever upp till kraven i förfrågningsunderlaget ska godkännas av kommunen. Du som sökande kan dock uteslutas med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 1 § LOV.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Vilka verksamheter kan jag starta inom LOV?

Du kan ansöka om att få starta:

  • hemtjänst
  • särskilt boende
  • dagverksamhet
  • daglig verksamhet enligt LSS
  • familjerådgivning.

 För att ansöka gäller följande steg:

  1. Ett förfrågningsunderlag (FFU) läggs ut av kommunen på Valfrihetswebben.
  2. Du som utförare ansöker skriftligt om godkännande hos sakkunnig.
  3. En sakkunnig bedömer och godkänner dig som utförare, och en upphandlare bedömer din kreditvärdighet.
  4. Ett avtal skrivs med dig som ny utförare.
  5. Kontorschefen tar ett delegationsbeslut om godkännande.

Möjlighet att välja leverantör efter kvalitet, inte pris

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde får istället välja den leverantör som hon eller han anser har högst kvalitet på sin service. För de myndigheter som har valfrihetssystem finns det krav på att alla tjänster ska annonseras ut på Hitta LOV-uppdrag på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Hitta LOV-uppdrag på Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Alla leverantörer ska gå att jämföra

Kommunen ska se till att det finns information om alla leverantörer som fått kontrakt enligt LOV. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024