Inköp, regler och policy

Varor och tjänster i Upplands Väsby kommun köps in i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun.

LOU gäller i princip alla offentligfinansierade verksamheter och policy och riktlinjer är kommuns upphandlingsreglemente vilket har fastställts av kommunstyrelsen.

Riktlinjer för Upphandling

Policy för upphandling

Senast uppdaterad: 9 april 2021