Konkurrensutsatt verksamhet

Vi välkomnar initiativ från utomstående och medarbetare att utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra driftsformer. Utmaningsrätt innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen.

Utmaningsrätt

All kommunal verksamhet kan utmanas utom:

  • myndighetsutövning
  • strategiska ledningsfunktioner
  • kommunala bolag.
  • verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen.

Varför kan kommunala verksamheter utmanas?

Syftet med utmanarrätten är att pröva kommunens verksamheter, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt. Kommunen vill ha bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris, det som är bäst för medborgarna. Utmanarrätten är därför en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ett sätt att skapa mångfald bland de som driver verksamheterna.

Steg 1: Skriv ett brev till kommunledningskontoret

Skriv ett brev där du berättar:

  • vem du är
  • vilken verksamhet du vill utmana
  • din erfarenhet av verksamheten.

Skicka brevet till:
Kommunledningskontoret
194 80 Upplands Väsby.

Steg 2: Utmaningen prövas och utreds

Den nämnd som är ansvarig för den verksamhet som du utmanar är skyldig att pröva utmaningen. De gör en utredning om och hur verksamheten ska konkurrensutsättas. Utredningen ska göras inom en månad och besked ska lämnas till utmanaren.

Steg 3: Nämnden beslutar

Nämnden beslutar om verksamheten ska konkurrenssättas. Beslutet ska motiveras. Handläggningstiden för ett beslut är normalt 3-5 månader.


Steg 4: Kravspecifikation

En verksamhet som ska konkurrenssättas upphandlas enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Inför upphandlingen tas ett upphandlingsunderlag fram med villkoren för att kunna delta i upphandlingen.

Steg 5: Anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan annonseras i allmänt tillgängliga databaser samt kommunens webbplats. Både du som utmanar och andra aktörer kan lämna in anbud.

Steg 6: Värdering av anbud

De anbud som har kommit in värderas enligt upphandlingsunderlaget.

Steg 7: Avtal

Kommunen skriver avtal med den part som värderats högst i upphandlingen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta upphandlingsenheten via e-post: upphandling@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 18 april 2024