Kommunarkiv

Kommunarkivet i Upplands Väsby kommun består av två olika typer av arkiv: kommunala arkiv och enskilda arkiv. Kommunala arkiv innehåller handlingar från kommunens nämnder och deras verksamheter. Enskilda arkiv innehåller handlingar som lämnats in av privatpersoner eller juridiska personer och är av särskild betydelse för forskning och kulturarv.

Det kommunala arkivet innehåller handlingar från kommunens nämnder och deras verksamheter.

I kommunarkivets lokaler förvaras enskilda arkiv från lokala företag, föreningar, politiska partier och privata personer.