Handlingar i kommunala arkiv

De kommunala handlingar som finns i kommunarkivet är allmänna handlingar . Det innebär att du kan ta del av dessa så länge de inte skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

De tre landskommunerna Ed, Fresta och Hammarby slogs år 1952 samman till Upplands Väsby kommun. I kommunarkivet förvaras de tre före detta kommunernas arkiv från 1862-1951. I arkivet finns även Upplands Väsby kommuns handlingar från och med 1952.

Vilka kommunala handlingar finns i arkivet?

Några exempel på kommunala handlingar som du kan ta del av är:

  • Betyg
  • Bygglovshandlingar
  • Beslut
  • Kartor
  • Skolhälsojournaler
  • Personakter från socialtjänsten.

Ta del av kommunala handlingar

Du som vill ta del av kommunala handlingar kan antingen göra detta på plats i kommunhuset genom att boka tid hos kommunarkivet, eller beställa handlingar digitalt via e-post.

Att begära kopior/avskrift av handlingar kan medföra en kostnad, oavsett om du vill ha handlingarna på papper eller i digitalt format. För mer information se taxor för kopior av allmänna handlingar. Pdf, 769 kB.

Du som vill ta del av handlingar på plats i kommunhuset kan boka tid för att sitta i kommunens forskarrum. Att ta del av handlingar på plats är gratis. Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök och besökare får inte vistas inne i arkivlokalerna.

Kontakta kommunarkivet för att boka tid för besök.

Telefon: 08-590 970 00

E-post: kommunarkivet@upplandsvasby.se

Du kan beställa handlingar från kommunarkivet via vår e-tjänst.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället skicka in din beställning på kommunala arkivhandlingar till kommunarkivet@upplandsvasby.se.

Om du har skyddade personuppgifter kan du istället ringa till kommunarikvet på telefonnummer 08-590 970 00

Ta del av andra handlingar

Du kan även ta del av handlingar i kommunens enskilda arkiv, om den som lämnat in handlingarna gett tillstånd till detta.

Läs mer om handlingar i kommunens enskilda arkiv