Handlingar i enskilda arkiv

Föreningar, företag och privatpersoner kan lämna in sina arkiv för förvaring i kommunens arkivlokaler. Dessa handlingar är inte allmänna handlingar, vilket innebär att tillgängligheten till en del av arkiven är begränsad eller att det finns villkor för att kunna ta del av dokumenten.

På uppdrag av arkivmyndigheten tar kommunarkivet emot och förvarar handlingar från fysiska och juridiska personer om handlingarna är av särskild betydelse för forskning och kulturarv. Dessa handlingar kallas för enskilda arkiv.
Handlingar i enskilda arkiv är inte allmänna handlingar, vilket innebär att tillgängligheten till en del av arkiven är begränsad eller att det finns villkor för att kunna ta del av dokumenten.

Enskilda arkiv hos kommunarkivet

I kommunarkivets arkivlokaler förvaras enskilda arkiv från lokala företag, föreningar, politiska partier och privata personer. Det är till exempel:

  • PRO Upplands Väsby
  • Väsby Folkdansgille
  • Lokaltidningar från Väsbyjounalen
  • AB Optimus, och mycket mer.

Ta del av handlingar i enskilda arkiv

Du kan, i kommunens forskarrum, ta del av de handlingar som har fått tillstånd att göras tillgängliga från gåvogivare/deponenter. Att ta del av handlingarna är gratis, men du behöver boka in en tid.

Ta kontakt med kommunarkivet via kommunens växel 08-590 970 00 eller via e-post kommunarkivet@upplandsvasby.se för att boka en tid.

OBS! Vi tar inte emot oanmälda besökare och det är inte möjligt för besökare att vistas inne i arkivlokalerna.

Lämna in enskilda arkiv till kommunarkivet

Kommunen tar emot enskilda arkiv i form av gåva eller deposition.
Ett avtal ska undertecknas av båda parterna vid övertagande av enskilda arkiv. Innan avtalet kan undertecknas ska ett beslut fattas på delegation. Därför är det inte möjligt att lämna arkiv/handlingar hos receptionen.

Du kan kontakta kommunarkivet via kommunens växel 08-590 970 00 eller via e-post kommunarkivet@upplandsvasby.se så berättar vi mer om övertagandet.

Mallar

Dessa mallar och villkor ska användas/följas vid övertagande av enskilda arkiv:

Senast uppdaterad: 19 april 2024