Möten och protokoll

Alla politiska församlingar i kommunen för protokoll över sina sammanträden. I protokollet kan du se vilka ärenden som tagits upp och vilka beslut som fattats. Vem som helst kan ta del av protokollen.

Protokoll tillgängliga för alla

Det är en viktig demokratisk granskningsfunktion att vem som helst kan ta del av protokollen och granska ärenden och beslut. Oftast är det de som är berörda av ett visst beslut som gärna läser protokollet. Protokollen är också en viktig källa för journalister som vill bevaka vad som händer i kommunen och granska beslutsfattandet.

Senast fem arbetsdagar före ett nämndsammanträde ska sammanträdeshandlingarna göras tillgängliga. Då blir det även möjligt för allmänheten att ta del av dem.

Tider för sammanträden

Om du vill ta reda på när en nämnd sammanträder kan du ladda ned sammanträdeskalendern för 2024. Sammanträdeskalendern visar tiderna för samtliga nämnders sammanträden.

Se sammanträdeskalender för 2024 Pdf, 688 kB.

Hur hittar jag handlingar och protokoll?

För att hitta handlingar och protokoll från sammanträden, klicka på aktuell mapp nedan och välj sedan vilket år du vill visa. För att få del av protokoll som är äldre än fyra år kontakta dc.ks@upplandsvasby.se.

Bygg- och miljökontoret ser över vilka uppgifter i handlingarna från bygg- och miljönämndens sammanträden som skyddas av dataskyddslagstiftningen. Under en period finns handlingarna därför inte publicerade. Handlingarna publiceras löpande igen efter kontroll.

 

För att ta del av protokoll och handlingar som är äldre än juni 2024 kan du kontakta nämndens dokumentcontroller: dc.bmn@upplandsvasby.se.

Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds via webb-tv.

 

Tidigare tv-sändningar finns också att se i efterhand.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv. För sändningar från tidigare år, kontakta Väsby Direkt.

2024

2023

2022

2021

2020

Senast uppdaterad: 29 april 2024