Sanering och rengöring

Vid sanering och rengöring är det viktigt att ta hänsyn till både miljön och människors hälsa. Du som utför arbeten som exempelvis blästring eller sanering av PCB måste ha rätt kunskap för att skydda vår miljö.

Sanering av PCB

PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som påverkar fortplantning och immunförsvar. Fastighetsägare måste sanera om en byggnad har halter över 500 mg/kg.

Tak och fasad

När tak och fasader tvättas får man ett vatten som kan vara förorenat. Föroreningarna kommer från gammal färg, tvättkemikalier och luftföroreningar som under...