Psykisk funktionsnedsättning

Det är vanligt att personer som lever med psykisk ohälsa behöver stöd i sin vardag. Om du har en psykisk ohälsa, är över 20 år och behöver stöd, finns det flera olika möjligheter.

Boendestöd

En eller flera boendestödjare kan stötta dig. De kan hjälpa dig i kontakt med myndigheter, få rutiner i vardagen, sköta ditt hem eller liknande.

Information om boendestöd

Daglig sysselsättning

Genom att delta i daglig sysselsättning kan du få möjlighet till sociala aktiviteter.

Information om daglig sysselsättning

Kontaktperson

Kontaktperson är en medmänniska som du kan göra olika former av sociala aktiviteter tillsammans med.

Information om kontaktperson

Särskilt boende

Det finns olika former av särskilda boenden som du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om.

Information om särskilda boenden

Personligt ombud

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd med att söka det stöd och hjälp som du har rätt till finns personligt ombud.

Information om personligt ombud

Anhörigstöd

Det finns olika möjligheter av stöd för dig som är anhörig eller närstående till en person som har en psykisk funktionsnedsättning. Du kan få stöd i form av exempelvis anhörigcirklar, personligt samtal och föreläsningar.

Information om anhörigstöd

Intresseorganisationer

Det finns flera olika intresseorganisationer som arbetar för personer med psykisk ohälsa.

Information om frivilligt arbete och organisationer

Läkare, psykolog eller andra vårdkontakter

Om du har behov av att träffa en läkare, psykolog eller annan vårdkontakt kan du vända dig till den psykiatriska mottagningen i Upplands Väsby.

Väsby psykiatriska mottagning Länk till annan webbplats.

Förvaltare och god man

Du som inte kan sköta din ekonomi och bevaka din rätt kan ansöka om förvaltare och god man. En ansökan är helt frivillig.

Information om god man, förvaltare, förmyndare

En boendestödjare har dina behov som utgångspunkt och ger dig stöd för att kunna leva så självständigt som möjligt.

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp kan vända dig till jourmottagningen Mobila akutenheten Karolinska.

Du som har en psykisk ohälsa kan få ett personligt ombud om du behöver stöd med till exempel myndighetskontakt.