Invandring och integration

Integration och inkludering handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I Väsby ska människor med olika bakgrund och ursprung leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Alla ska känna sig delaktiga i samhället.

Integration är både ett mål och en ständigt pågående process. För individen är integrationen ett livsprojekt som är beroende av egna mål, syften och förutsättningar. Integration betyder också att förena skilda delar till en större helhet.

Den som bosätter sig i ett nytt land behöver hitta en strategi för att ingå i en ny gemenskap, utan att göra våld på sin kulturella och etniska identitet. Det förutsätter en viss, ömsesidig, anpassning. Samhället kan stödja individen genom att föra en politik som underlättar för honom eller henne att förverkliga sina mål i livet.

En person anses som integrerad när hon eller han har börjat studera eller fått ett arbete, samt har bostad ordnad. Inkludering har vi uppnått när samma person känner att hon eller han är en del av och bidrar till samhällsgemenskap och utveckling, vilket omfattar etablerade sociala kontakter, nätverk och en meningsfull fritid.

Aktiviteter för asylsökande

I Väsby finns ett föreningsliv med kultur- och fritidsverksamheter för alla åldrar. Kyrkorna och föreningslivet har ett stort kontaktnät med privatpersoner.

Nyanländ i Väsby

Kommunen kan till exempel hjälpa dig att hitta en bostad, lära dig svenska och välja förskola till ditt barn.

Engagera dig för integration

Barnfamiljer, ensamstående vuxna med uppehållstillstånd och ensamkommande barn flyttar till Väsby för att skapa sig en ny framtid. För att underlätta integra...

SFI, Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar ocks...