Trygg och säker

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt för att det ska vara tryggt och säkert för alla att bo och vistas i kommunen.

Målet med vårt brottsförebyggande arbete är att alla ska känna sig trygga och inte utsättas för brott.

Information om krishantering, om beredskap och om hur kommunen arbetar.

Upplands Väsby ingår i kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Det innebär att vi delar räddningstjänst med fem andra närliggande kommuner.

Många olyckor som sker i hemmet eller på fritiden går att förebygga. Du som är äldre eller har barn kan behöva tänka över säkerheten lite extra.