Din säkerhet

Många olyckor som sker i hemmet eller på fritiden går att förebygga. Du som är äldre eller har små barn kan behöva tänka över säkerheten lite extra. Om en större samhällskris skulle ske är det även bra att vara förberedd med en krislåda.

Säkerhet för dig som är äldre

Du som är lite äldre kan behöva tänka över några särskilda saker när det gäller din säkerhet i vardagen. De flesta olyckor går att förebygga med enkla medel.

Några enkla tips och råd

Några råd för att förebygga olyckor är till exempel

  • att använda broddar under vintern
  • att ditt brandlarm kopplas till ditt trygghetslarm
  • att sätta upp halkskydd i badrum och andra våtrum.

Säkerhet för dig med barn

Skador från olyckor är den i särklass största dödsorsaken för barn över ett år. Fallskador, brännskador och förgiftningar är vanligast bland barn upp till sju år. För barn upp till fyra år sker de flesta skadorna i hemmet.

Första hjälpen vid förgiftning – Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats..

Fråga din barnmorska om råd

Med rätt kunskap och genom att barnsäkra ditt hem kan du minska risken för att ditt barn kommer till skada. Fråga din barnmorska eller sköterska på BVC om tips och råd. Du kan även läsa mer i broschyren Är du förberedd? - Viktig information från din kommun.

Är du förberedd? - Viktig information från din kommun Pdf, 2 MB..

Om krisen slår till

Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi måste ha el till väldigt mycket. Vid en kris i samhället måste resurserna prioriteras för de mest utsatta. Du bör därför planera så att du kan klara dig själv i minst tre dygn.

Förbered dig med en krislåda

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Förbered dig genom att packa en krislåda.

Din krisberedskap – det här behöver du i din krislåda Länk till annan webbplats..

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

I samband med krisberedskapsveckan 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren ger tips och råd om hur man kan klara en kris när det gäller mat, vatten, värme och kommunikation. Broschyren finns översatt till 13 olika språk.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på MSB.se Länk till annan webbplats..

Polisens råd vid ett terrorattentat

Polisen har tagit fram en film kring hur allmänheten kan agera, om ett attentat skulle ske.

Senast uppdaterad: 12 september 2023