Äidinkieli

Oppilaiden on täytettävä tiettyjä vaatimuksia, jotta heillä olisi oikeus äidinkielenopetukseen tai äidinkielentukeen. Jos oppilas kuuluu kansalliseen vähemmistöön, esimerkiksi ruotsisuomalaisiin, hänellä on aina oikeus saada äidinkielen opetusta.

Miten äidinkielen opetukseen haetaan?

hakemuksen tekee aina oppilaan huoltaja. Äidinkielenopetusta haetaan lomakkeella, joka jätetään lapsen rehtorille.

Jos oppilas on aloittanut äidinkielenopetuksessa siihen osallistuminen on pakollista. Jos oppilas haluaa lopettaa äidinkielenopetukseen osallistumisen, hänen on jätettävä sitä koskeva lomake koulunsa kansliaan.  

Kuka voi saada äidinkielenopetusta?

Saadakseen äidinkielen opetusta oppilaan on täytettävä tiettyjä ehtoja:

  • Vähintään yhden oppilaan huoltajista on käytettävä kieltä päivittäin.
  • Kieltä on käytettävä päivittäin oppilaan kotona.
  • Oppilaan on hallittava kielen perusteet.
  • Vähintään viiden oppilaan on toivottava opetusta.
  • Käytettävissä on oltava kyseisen kielen opettaja.

Kansallisilla vähemmistöillä on aina oikeus äidinkielenopetukseen

Kunta on velvollinen järjestämään äidinkielenopetusta kaikilla vähemmistökielillä. Näitä ovat suomi, jiddis, meänkieli, romani ja saame. Opetusta toivovien oppilaiden määrällä ei ole merkitystä. Vaatimuksena ei myöskään ole että oppilaalla on perustaidot tiedot kielessä.

Kuka voi saada äidinkielen tukea?

Jos lapsesi käy esikoululuokkaa voit hakea hänelle äidinkielentukea. Vaatimukset ovat samat kuin äidinkielenopetuksessa.

Opintojen ohjausta äidinkielellä

Äidinkielinen opintojen ohjaus on tukea oppilaille, jotka ovat esikoululuokalla tai sitä ylemmällä luokalla, ja joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi. Rehtori päättää, saako oppilas opintojen ohjausta äidinkielellään.

Senast uppdaterad: 28 toukokuuta 2024