Väsbyn historia lyhyesti (svenska)

Väsbys historia kortfattat

Upplands Väsby har ett spännande historia från vikingatiden till idag.

För över 1000 år sedan reste vikingar genom Upplands Väsby längs med Väsbyån på vägen mellan Saltsjön och Mälaren. Fresta kyrka, som tillhör en av kommunens tre församlingar, är den plats i världen där det finns flest runstenar på ett och samma ställe. Dessutom sägs Sveriges mest kända helgon, Heliga Birgitta, vara född i Fresta socken omkring år 1303.

Järnvägen mellan Uppsala och Stockholm invigdes år 1866 och runt järnvägen växte Väsbys tätort fram. Verkstadsindustrier, som Wäsby verkstäder och Optimusfabriken, präglade området. Upplands Väsby kommun bildades 1952 när de tre socknarna Ed, Fresta och Hammarby slogs ihop. Då hade Väsby 6 500 invånare.

År 1959 byggdes Arlanda flygplats och 1963 byggdes motorvägen som går rakt genom Väsby. Med bilen som självklart transportmedel växte Väsby centrum fram mellan stationen och motorvägen. Pyramiden, en del av bostadskvarteret Korpkulla, som utvecklades inför bostadsmässan 1985, och Messingenhuset, som tilldelades Stora samhällsbyggnadspriset 2012, är två av kommunens utmärkande moderna byggnader. Kommunen har vunnit priser som Sveriges IT-kommun och Sveriges miljöbästa kommun.

Senast uppdaterad: 14 elokuuta 2019