Snöröjning och sandning

Snöröjning och halkbekämpning utförs för att du som invånare ska kunna ta dig fram vid snöfall. Gator med genomfarts- och kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer är prioriterade.

Så fungerar snöröjningen

Snöröjningen påbörjas vid cirka 5 centimeter snö.

Gator med genomfarts- och kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer är prioriterade.

Den huvudsakliga röjningen på genomfarts- och kollektivtrafikvägar ska normalt vara utförd inom 4 timmar efter avslutat snöfall. På lokala körbanor ska det vara klart inom 11 timmar efter avslutat snöfall. Snöar det hela tiden tar det vanligtvis längre tid. Dessa tider gäller för plogning av områden. Kompletterande snöröjning sker 2-3 dagar efter. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning och halkbekämpning är klar.

Så här snöröjer kommunen

Bor ni på en gränd så klyvs/delas snön och läggs på vardera sida. Gator med genomfartskaraktär snöröjs den sida som är belyst, andra sidan läggs snön. Vid snösida så snöröjs ändå alltid busshållplatser till och med närmaste övergångsställe

Halkbekämpning

För att minska halkrisken använder sig kommunen i allt större utsträckning av sandblandat bergkrossmaterial. Av miljöskäl används salt endast där kollektivtrafik åker, samt vid besvärlig halka. Trafikanter uppmanas att ta hänsyn till väglaget genom att hålla rätt avstånd och hastighet.

Kom ihåg att fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning vid sin infart.

Så kan du hjälpa till

  • Beskär dina buskar och träd. Grenar som hänger ut på lägre höjd över gatan än 4,6 meter eller över gångbanan på lägre höjd än 3 meter över gångbanan, utgör hinder för våra fordon. Var vänlig och kapa bort dessa.
  • Vid parkering på gata, parkera ditt fordon enligt parkeringsreglerna.
  • När gatan/parkeringen ska snöröjas är vi tacksamma om det är fritt från bilar.
  • Placera soptunnor i bakkanten på gångbanan vid tömning, cirka 1,5 meter från kantsten eller där denna saknas intill gatans asfaltskant.

Frågor och synpunkter på vinterväghållning

Framför gärna dina frågor och synpunkter på kommunens vinterväghållning till kontoret för samhällsbyggnad. Det gör du genom att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 24 november 2023