Kvalitetsgaranti för snöröjning

Kontoret för samhällsbyggnads kvalitetsgaranti är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig när det gäller vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) i kommunen.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

På gång- och cykelvägar (prio 1) ska snöröjningen starta om det har kommit mer än 3 centimeter snö och vara klar inom 4 timmar efter det har slutat snöat. För snöröjning på gator och vägar garanterar vi att på buss och huvudgator startar snöröjningen om det har kommit mer än 5 centimeter snö och vara klar inom 4 timmar efter det har slutat snöa. På lokala körbanor samt gång- och cykelbanor (prio 2) ska snöröjningen starta om det har kommit mer än 5 centimeter snö och vara klar inom 11 timmar efter det har slutat snöa. Halkbekämpning utförs i samband med snöröjning

Vår verksamhet

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar för att vårda och sköta kommunens fasta egendom. Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator och vägar, gatubelysning, parker, skog och mark samt Vilundaparken.

Vi ansvarar för kommunens byggnader, lokaler och mark. Vi ansvarar även för trafiksäkerhet, vatten, avlopp och avfallshantering. Vi arbetar för att du ska uppleva Upplands Väsby som en trygg, snygg och säker kommun att bo och vistas i.

Kontoret för samhällsbyggnads kvalitetsgaranti är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig när det gäller vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) i kommunen.

Beskrivning av tjänsten

I Upplands Väsby ska vi kunna gå, cykla och köra säkert på gator och vägar trots mycket snö. Kommunen ansvarar för snöröjning, sandning på gator, torg, gång- och cykelvägar samt på parkeringsplatser.

Vi garanterar

För snöröjning på gator och vägar garanterar vi följande:

  • På buss- och huvudgator ska snöröjningen starta om det har kommit mer än 5 centimeter snö och vara klar inom 4 timmar efter det har slutat snöa.
  • På gång- och cykelvägar prioritering ett ska snöröjningen starta om det har kommit mer än 3 centimeter snö och vara klar inom 4 timmar efter det har slutat snöa.
  • På lokala körbanor och gång- och cykelbanor prioritering två ska snöröjningen starta om det har kommit mer än 5 centimeter snö och vara klar inom 11 timmar efter det har slutat snöa.
  • Halkbekämpning utförs i samband med snöröjning.

Avgränsning

Vid ihållande snöfall kan det ta längre tid innan all kompletterande snöröjning är klar.

Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?

Vi följer omgående upp alla avvikelser och ger en direkt återkoppling.

Kontakta kontoret för samhällsbyggnad

Verksamhetsansvarig nås på telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 5 september 2023