Torg och allmänna platser

Med allmän plats avses gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. För att kunna bedriva någon typ av verksamhet eller genomföra någon slags aktivitet på allmän plats krävs det polistillstånd.

Meningen är att människor ska kunna röra sig fritt på offentliga platser utan att drabbas av hinder eller störningar.

Hitta din favorit bland kommunens lekplatser.

I Väsby finns ett antal parker och grönområden. Du kan till exempel mata änderna i Järnvägsparken eller besöka fjärilsparken i Suseboparken.