Badplatser

I Upplands Väsby kan du bada på flera platser. Kairo och Bollstanäsbadet är populära badplatser. I kommunen finns också naturbad, simhall och utomhusbassäng.

Badplatser

Kommunen har tre offentliga badplatser med sandstrand. Badplatserna sköts av kommunen.

Kairobadet

Kairobadet är ett strandbad vid sjön Mälaren. Badplatsen är klassad som EU-bad.

Information om Kairobadet

Kommunen avråder från att bada i Kairobadet på grund av algblomning.

Kairobadet är ett strandbad vid sjön Mälaren. Badplatsen sköts av Upplands Väsby kommun och är klassad som EU-bad.

Vid Kairobadet finns:

 • sandstrand
 • två badbryggor
 • flytbrygga med hopptorn
 • tillgänglighetsbrygga för rullstolar
 • toaletter
 • utomhusdusch
 • kiosk och servering
 • grillplats
 • flera parkeringsplatser.

Kiosk och servering

Vid Kairobadet finns en kiosk och servering som har öppet på dagtid under badsäsongen. Öppettiderna varierar och är beroende av vädret.

Kiosken drivs av Svensk-Thailändska Kulturföreningen i Upplands Väsby på uppdrag av Upplands Väsby kommun.

Tillgänglighet

Kairobadet är tillgänglighetsanpassat. Här finns tillgänglighetsbrygga för rullstolar samt toalett och parkering för personer med funktions-/rörelsehinder.

Hitta hit

Kairobadet ligger i västra Upplands Väsby, vid sjön Mälaren.

Karta

Kommunikationer

Res kollektivt med buss 532 från Upplands Väsbys station till hållplats Kairo.

Planera din resa på sl.se Länk till annan webbplats.

Parkering

Antalet parkeringsplatser på Kairobadets område är begränsade och här gäller fyra timmars fri parkering med P-skiva. En större parkeringsplats för den som vill stå parkerad längre än fyra timmar finns i slutet av Mor Olas Backe, en kort promenad från badplatsen.

Karta över parkeringsplatser vid Kairobadet.

Parkeringsförbud på Runsavägen

Parkering längs Runsavägen är strängt förbjuden. Det blockerar framkomligheten för polis, ambulans, räddningstjänst och bussar i linjetrafik. Runsavägen ägs av Trafikverket och polisen ser till att parkeringsförbudet följs.

Ordningsregler

 • Hundar är inte tillåtna vid badplatsen.
 • Fiske är förbjudet vid badplatsen.
 • Grillning är endast tillåtet på anvisad grillplats.
 • Parkering är endast tillåten på anvisad parkeringsplats.

Bollstanäsbadet

Bollstanäsbadet är ett strandbad vid sjön Norrviken.

Information om Bollstanäsbadet

Bollstanäsbadet är ett strandbad vid Norrviken. Badplatsen sköts av Upplands Väsby kommun.

Vid Bollstanäsbadet finns:

 • en mindre sandstrand
 • badbrygga
 • toalett (torrtoalett, endast sommartid)
 • grillplats.

Hitta hit

Bollstanäsbadet ligger vid Bollstanäs skola, vid sjön Norrvikens norra del.

Karta

Kommunikationer

Res kollektivt med buss 536 eller 545 från Upplands Väsby station till hållplats Bollstanäs skola.

Planera din resa på sl.se Länk till annan webbplats.

Parkering

Parkeringsplatser finns vid Borgbyvägen, nära korsningen med Stora vägen, och vid Bollstanäs IP.

Ordningsregler

 • Hundar är inte tillåtna vid badplatsen.
 • Fiske är förbjudet vid badplatsen.
 • Grillning är endast tillåtet på anvisad grillplats.
 • Parkering är endast tillåten på anvisad parkeringsplats.

Sättrabadet

Sättrabadet är en mindre badplats vid sjön Mälaren.

Information om Sättrabadet

Kommunen avråder från att bada i Sättrabadet på grund av algblomning.

Sättrabadet är en mindre badplats vid Mälaren i västra Upplands Väsby.

Sättrabadet har rustats med ny sand, bänkar och toalett. Badplatsen sköts av Upplands Väsby kommun.

Vid Sättrabadet finns:

 • en mindre sandstrand
 • stora gräsytor
 • bänkar
 • bajamajor
 • grillplats
 • balans- och motorikbana.

Hitta hit

Sättrabadet ligger i västra Upplands Väsby, vid sjön Mälaren.

Karta

Kommunikationer

Res kollektivt med buss 532 från Upplands Väsbys station till hållplats Sättra gård. Badplatsen ligger cirka 600 meter från busshållplatsen.

Planera din resa på sl.se Länk till annan webbplats.

Parkering

Det finns en parkeringsplats i närheten av badplatsen.

Ordningsregler

 • Hundar är inte tillåtna vid badplatsen.
 • Fiske är förbjudet vid badplatsen.
 • Grillning är endast tillåtet på anvisad grillplats.
 • Parkering är endast tillåten på anvisad parkeringsplats.

Naturbad

Det finns ett naturbad i kommunen. Kommunen ansvarar inte för skötsel av naturbad.

Fysingenbadet

Fysingenbadet är ett mindre naturbad vid sjön Fysingen.

Information om Fysingenbadet

Fysingenbadet är ett enkelt naturbad, bakom Löwenströmska sjukhuset, vid sjön Fysingen.

Vid badet finns en grillplats och vacker utsikt över sjön.

Hitta hit

Fysingen ligger i östra Upplands Väsby, vid sjön Fysingen.

Karta

Kommunikationer

Ta buss 568 från Upplands Väsbys station till Gamla lasarettsvägen eller Hagängen och promenera sedan till sjön Fysingen.

Planera din resa på sl.se Länk till annan webbplats.

Det finns även en grusbelagd cykelväg som leder fram till naturbadet.

Ordningsregler

 • Hundar är inte tillåtna vid naturbadet.
 • Fiske är förbjudet vid naturbadet.
 • Grillning är endast tillåtet på anvisad grillplats.

Ordningsregler vid badplatser och naturbad

Ordningsregler vid badplatser och naturbad

 • Hundar är inte tillåtna vid allmänna badplatser och naturbad.
 • Fiske är förbjudet vid allmänna badplatser och naturbad.
 • Grillning är endast tillåtet på anvisad grillplats.
 • Parkering är endast tillåten på anvisad parkeringsplats.

Information om ordningsregler och ordningsföreskrifter i Upplands Väsby kommun.

Karta med badplatser

Använd Väsbykartan för att hitta till badplatser och naturbad i kommunen.

Badvattnets kvalitet

Under badsäsongen kontrollerar vi vattenkvaliteten på kommunens allmänna badplatser och naturbad.

Se provsvar om vattenkvalitet i Upplands Väsby kommun på Havs- och vattenmyndighetens webbsidor Länk till annan webbplats.

Information om badvattnets kvalitet

Badvattnets kvalitet testas för din säkerhet. Det gör vi under badsäsongen (21 juni–15 augusti). Vi tar bakteriologiska prover vid tre olika tillfällen. Prover tas vid badplatserna och naturbaden:

 • Kairobadet
 • Bollstanäsbadet
 • Sättrabadet
 • Fysingenbadet

Kommunen tar inga prover från Edssjön och Oxundasjön. Där finns inte anlagda platser för bad.

Vad kontrolleras vid en tillsyn?

Vi tar bakterieprover i vattnet och kontrollerar siktdjup och algblomning. I tillsynen ingår även en kontroll av:

 • eventuella toaletter
 • eventuell nedskräpning
 • förekomst av fåglar.

Havs- och vattenmyndigheten samlar och redovisar resultaten från provtagningar i hela landet.

Bristande vattenkvalitet annonseras alltid på kommunens webbplats.

Information om badplatser och kvalitet på badvatten på Havs- och vattenmyndighetens webbsidor Länk till annan webbplats.

Undvik att bada vid riklig algblomning

Vid riklig algblomning sätter kommunen upp skyltar som avråder från att bada.

Bada med hund

Hundar är välkomna att bada vid hundbadplatsen vid Gamla Kairobadet i sjön Mälaren.

Hundar är inte tillåtna vid kommunens allmänna badplatser och naturbad.

Information om hundbadet

Hundar är välkomna att bada vid hundbadplatsen. Den ligger 200 meter norr om Kairobadet längs Runsavägen, vid Gamla Kairobadet. Ytterligare 400 meter norrut finns parkeringsmöjligheter. Badplatsen är till för hundar. För att badplatsen ska kunna vara en trevlig plats för alla hundar behöver du som hundägare ha ansvar för din hund. Det innebär att du som hundägare ska plocka upp efter din hund.

Hundar är inte tillåtna vid kommunens allmänna badplatser och naturbad. Badförbud för hund regleras i de lokala ordningsföreskrifterna.

Karta

På kartan finns hundbadplatsen utmarkerad.

Kartan som markerar var hundbadplatsen ligger.

Hasselbadet – uppvärmd utomhusbassäng

Hasselbadet är en uppvärmd utomhusbassäng i bostadsområdet Väsbyskogen/Hasselgatan.

Information om Hasselbadet

Hasselbadet är en uppvärmd utomhusbassäng. Det är öppet under sommaren. Badet ligger i bostadsområdet Väsbyskogen/Hasselgatan. Det finns en kiosk vid badet.

Hasselbadet ägs av Väsbyhem och drivs av Väsby simsällskap.

Se öppettider och annan information om Hasselbadet på Väsbyhems webbplats Länk till annan webbplats.

Vilundabadet – simhall öppen året runt

Upplands Väsby har en simhall som heter Vilundabadet. Den hittar du i Vilundaparken, nära Väsby Centrum.

Information om Vilundabadet

Upplands Väsby har en simhall som heter Vilundabadet. Den ligger bredvid sporthallen och idrottsplatserna vid Vilundaparken.

På Vilundabadet finns bland annat:

 • 25-metersbassäng
 • äventyrsbad
 • vattenrutschkanor
 • undervisningsbassäng
 • simskola
 • gym
 • kafé.

Vilundabadet drivs av Medley på uppdrag av Upplands Väsby kommun och har öppet året runt.

Vilundabadets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 november 2022