Bollstanäsbadet

Bollstanäsbadet är ett strandbad vid Norrviken. Badplatsen sköts av Upplands Väsby kommun.

Vid Bollstanäsbadet finns

 • en mindre sandstrand
 • badbrygga
 • toalett (torrtoalett, endast sommartid)
 • grillplats.

Karta med badtemperatur

Bollstanäsbadet ligger vid Bollstanäs skola, vid sjön Norrvikens norra del. Res kollektivt med buss 536 eller 545 från Upplands Väsby station till hållplats Bollstanäs skola.

Kartan visar aktuell vattentemperatur. Temperaturen uppdateras var 20:e minut.

Parkering

Parkeringsplatser finns vid Borgbyvägen, nära korsningen med Stora vägen, och vid Bollstanäs IP.

Badvattnets kvalitet

Under badsäsongen kontrollerar vi vattenkvaliteten på kommunens allmänna badplatser och naturbad.

Se provsvar om vattenkvalitet i Upplands Väsby kommun på Havs- och vattenmyndighetens webbsidor Länk till annan webbplats.

Badvattnets kvalitet testas för din säkerhet. Det gör vi under badsäsongen (21 juni–15 augusti). Vi tar bakteriologiska prover vid tre olika tillfällen. Prover tas vid badplatserna och naturbaden:

 • Kairobadet
 • Bollstanäsbadet
 • Sättrabadet
 • Fysingenbadet

Kommunen tar inga prover från Edssjön och Oxundasjön. Där finns inte anlagda platser för bad.

Vad kontrolleras vid en tillsyn?

Vi tar bakterieprover i vattnet och kontrollerar siktdjup och algblomning. I tillsynen ingår även en kontroll av:

 • eventuella toaletter
 • eventuell nedskräpning
 • förekomst av fåglar.

Havs- och vattenmyndigheten samlar och redovisar resultaten från provtagningar i hela landet.

Bristande vattenkvalitet annonseras alltid på kommunens webbplats.

Information om badplatser och kvalitet på badvatten på Havs- och vattenmyndighetens webbsidor Länk till annan webbplats.

Undvik att bada vid riklig algblomning

Vid riklig algblomning sätter kommunen upp skyltar som avråder från att bada.

Bra att tänka på när du badar i Bollstanäsbadet

Det kan finnas musslor i botten som du kan skära fötterna på. Vi rekommenderar att använda badskor.

Ordningsregler vid badplatser och naturbad

 • Hundar är inte tillåtna vid allmänna badplatser och naturbad.
 • Fiske är förbjudet vid allmänna badplatser och naturbad.
 • Grillning är endast tillåtet på anvisad grillplats.
 • Parkering är endast tillåten på anvisad parkeringsplats.

Information om ordningsregler och ordningsföreskrifter i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024