Fotbollsplaner

Det finns flera fotbollsplaner runt om i Upplands Väsby kommun. De används för träningar och matcher av kommunens olika idrottsföreningar. Det finns också idrottsplatser i anslutning till skolor och bostadsområden för dig som vill spela och idrotta på egen hand.

Större och mindre planer med olika underlag

Det finns planer med olika underlag för både 11- och 7-spel. Kommunen ansvarar för driften och skötseln av bollplanerna.

Fotbollsplanerna bokas via vårt lokalbokningssystem och är endast tillgängliga för allmänheten när fotbollsföreningar inte har bokade tider. 

Boka fotbollsplan

Vinterdrift för fotboll

I Upplands Väsby kommun snöröjer vi Söderviks fotbollsplan under perioden 1 januari – 31 mars.

Snöröjning sker inom normal arbetstid, vardagar kl. 07.00–16.00. Med god framförhållning kan du beställa extra snöröjning. Som beställare betalar du för den extra arbetsinsatsen.

11-spelsplan med naturgräs

Anläggning

Mått

Belysning

Vilunda I

105 x 65 meter

Ja

11-spelsplaner med konstgräs

Anläggning

Mått

Belysning

Bollstanäs IP I *

105 x 65 meter

Ja

Bollstanäs IP II *

93 x 57 meter

Ja

Söderviks IP ** (plogas vintertid)

105 x 65 meter

Ja ***

Vilunda fotbollshall (kan delas till flera mindre planer)

105 x 65 meter

Ja

* Bollstanäs IP snöröjs ej men är möjlig att boka vintertid om vädret tillåter. ** Söderviks IP är utrustad för amerikansk fotboll.
*** Belysningen tänds manuellt på en av belysningsstolparna och släcks automatiskt klockan 22.00.

7- samt 9-spelsplaner med konstgräs

Anläggning

Mått

Belysning

Runby IP 9-spelsplan

65 x 50 meter

Ja *

Fresta 7-spelsplan

64 x 34 meter

Ja *

Grimsta 9-spelsplan

65 x 50 meter

Ja

Vilunda 7-spelsplan

55 x 35 meter

Ja

* Belysningen tänds manuellt. På Runby IP sitter reglaget på en stolpe vid parkeringen. I Fresta sitter reglaget på ett elskåp vid planen. Belysningen släcks automatiskt klockan 22.00.

Idrottsplatser i anslutning till skolor och bostadsområden

Runt om i Upplands Väsby finns flera idrottsplatser i anslutning till skolor och bostadsområden med konstgräs. Idrottsplatserna är tillgängliga för alla och går inte att boka. Här kan du spela fotboll och andra bollsporter och ägna dig åt annan spontanidrott – när du vill!

Här finns kommunens idrottsplatser i anslutning till skolor och bostadsområden:

  • Hagängen
  • Smedby
  • Väsby skola
  • Väsbyskogen/Hasselgatan (sköts av Väsbyhem).
Senast uppdaterad: 15 februari 2024