Vandringsleder och strövområden

Upplands Väsby kommun erbjuder många fina möjligheter till vandring och promenader. Här finns flera leder och slingor med olika karaktär. Det är alltid nära till natur och kultur.

Här hittar du information om olika vandringsleder och promenadstråk i kommunen.

Kom nära historien på Fornslingan. Här passerar du gårdarna Smedby och Vilunda. De härstammar från yngre järnåldern.

Fornslingan startar utanför grinden till Vikingagården Gunnes gård. Följ de vita färgmarkeringarna. En stor del av slingan följer skogsstigar. Där är det svårt att ta sig fram med barnvagn och rullstol.

Hälsans stig är härliga slingor i omväxlande miljö med varje kilometer utmarkerad. Börja din promenad var du vill och räkna själv ihop hur många kilometer du gått. Slingorna i Upplands Väsby är vardera sju kilometer. Här kan du ladda ner en karta över Hälsans stig som PDF.

Området kring Sättra och Kairo i västra Upplands Väsby erbjuder utmärkta möjligheter till vandring. Genom området löper bland annat Upplandsleden som börjar i Barkarby fortsätter till Uppsala.

Längs med Upplandsleden hittar du bland annat Tegeludden där du kan stanna till för att grilla, fiska eller bada. Du kan också göra en avstickare till fornborgen i Runsa och se den unika grav som finns i dess närhet, en skeppssättning som daterar sig från 400–500-talet.

Information om Upplandsleden på Upplandsstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

En station med balansbräda utmed Sagostigen.

Foto: Henrik de Joussineau

Vildbiet Bibbi och fladdermusen Fladde bor i en tall med röd dörr i Törnskogen. Idag leker de kurragömma med sin kompis Rävis. Det är en riktig lurifax som är jättebra på att gömma sig. Vill du hjälpa Bibbi och Fladde att hitta Rävis?

Sagostigen är 800 meter lång och består av 10 stationer med skyltar. Följ markeringarna och stanna vid skyltarna för olika uppdrag.

Sagostigen är en naturstig och lämpar sig inte för barnvagnar eller rullstolar.

Om du ska ge dig ut i skog och mark, utanför vandringslederna, så är det viktigt att ha en karta till hands. Väsby orienteringsklubb har tagit fram orinenteringskartor som täcker större delen av kommunens skogsområden. Du kan beställa kartor direkt från klubben.

Information om kartor på Väsby orienteringsklubbs webbplats Länk till annan webbplats.

Orienteringskartor till idrottsundervisningen

Är du lärare och behöver orienteringskartor till undervisningen? Orienteringsklubben har ett avtal med Upplands Väsby kommun och kan ta fram kartor vid behov.

Information om orienteringskartor till grundskolor Länk till annan webbplats.

Pilgrimsvandra i Väsby

Det finns två pilgrimsleder i Upplands Väsby kommun – Birgittavandringen och Ingegerdsleden. Att vandra längs lederna ger möjlighet till rekreation och upplevelser. De passar för såväl pilgrimer som barnfamiljer och dig som vill ta en söndagspromenad.

Ingegerdsleden är en elva mil lång pilgrimsled från Storkyrkan i Stockholm till Uppsala domkyrka. Den passerar flera kyrkor, historiska platser och andra sevärdheter i Upplands Väsby.

Information om Ingegerdsleden på Stockholms stifts webbplats Länk till annan webbplats.

Birgittavandringen är en kortare led på nio kilometer i östra delen av kommunen. Lämplig startplats är Fresta kyrka.

Information om Birgittavandringen på Fresta församlings webbplats Länk till annan webbplats.

Upplevelsestråket

Med Upplevelsestråket kommer du nära naturen och upplevelserna i kommunen på ett enkelt sätt. Stråket sträcker sig utmed de gamla vattenlederna mellan Saltsjön och Mälaren, som användes för transporter redan på vikingatiden.

Det finns tolv etapper. Den totala längden är drygt 40 kilometer.

Upplevelsestråket är ett samarbetsprojekt mellan Upplands Väsby kommun, föreningslivet och markägarna.

I kartguiden hittar du information om Upplevelsestråkets etapper och sevärdheter.

I Frestadalen bedrivs slåtter för att öka antalet växter och djur i dalen. Årlig slåtter ger även vinterfoder till korna i hagen intill. Fresta är en av Upplands Väsbys ursprungliga socknar. Kyrkan är från 1200-talet och ett stort antal runstenar finns att uppleva på nära håll.

Vid Sanda Ängar låg en vikingaby 500-1050 efter Kristus. Idag byggs småhus i närheten. Här finns även dammar för rening av dagvatten från Frestadalen. En grusväg tar dig mellan skogsbrynet och betesmarken.

Upplevelsestråket - Bollstanäs strand 4 kilometer

Vid sjön Norrviken är karaktären som en lummig trädgårdsstad. Här fanns tidigare ett antal handelsträdgårdar. Idag erbjuds här bad på sommartid. På vintern kan du åka skridskor på naturis.

Vägen går längs villaområdet Johannesdal. På en gångbro över E4:an. Här når du även Vilundaparken – kommunens idrottsanläggning. Skulpturgruppen ”Forntid föder framtid” är vid parkens södra del och utgör entré till centrala Väsby

Här är sikten fri och himlen nära. En del av upplevelsen är att följa jordbrukets årstidsväxlingar. Gå genom de alléer som ger området sin speciella karaktär. Du kan vandra ner till promenadstråket vid Edsån.

Ed är en av de tre socknar som är ursprunget till Upplands Väsby kommun. I de frodiga buskagen runt Edssjön trivs näktergalen som kan höras i maj. Eds kyrka som härstammar från 1100-talet är den äldsta byggnaden i kommunen. Här finns bland annat målningar av Albertus Pictor.

Eds kyrka som härstammar från 1100-talet är den äldsta byggnaden i kommunen. Här finns bland annat målningar av Albertus Pictor. Ed är en av de tre socknar som är ursprunget till Upplands Väsby kommun. I de frodiga buskagen runt Edssjön trivs näktergalen som kan höras i maj. Utmed sjöns västra sida ligger Kyrkstenen, en runristning värd ett eget besök. På östra sidan av Edssjön efter Bisslinge vandrar du på upplevelsestråket vid Älvsunda och sedan en kort bit på upplevelsestråket Väsbyån.

Den här delen är den mest centrala, lättillgängliga och plana av Upplevelsestråket. Här finns också många bänkar för vila. Från stationen kan du välja att gå längs Väsbyån söderut för att på plats uppleva dagvattendammarna. Du kan även gå norrut från busstorget för att uppleva Järnvägsparken och vidare mot Barockparken i Stora Wäsby.

Under vikingatiden bestod Runby av två större och två mindre gårdar. Där Hembygdsgården med sitt café ligger idag, bodde fru Ingrid som lät rista den berömda Ladbrostenen.

Här kan du vandra i en barockpark från sent 1600-tal. Parken togs fram av dåtidens stora arkitekter efter franskt mönster. Parken, med lindar av holländskt ursprung, är en del av byggnadsminnet Stora Wäsby. Barockparken är restaurerad. Det för att karaktären ska bevaras för framtiden.

Etappen Hammarby går igenom ett vackra ängar. Vid Stockholmsvägen ligger Hammarby kyrka. Kyrkan är från 1200-talet. Hammarby är en av de tre ursprungliga socknar som idag utgör Upplands Väsby kommun. Ett flertal runstenar finns här. Även en serie dammar för rening av dagvatten i kretslopp med naturen finns här.

Smedby ligger mitt i Upplands Väsby. På Gunnes Gård kan du uppleva genuin vikingamiljö. Sommartid finns här djur, odlingar och en rad aktiviteter. Du kan vandra bland rösen, runstenar och gravfält i en levande miljö.

Grimstaby är byggd under 1970-talet. Den har uppmärksammats för sin ovanliga utformning. Det är en stor variation av byggnader, färger och former.

Senast uppdaterad: 17 april 2024