Elljusspår

Träning för alla! Ge dig ut i något av kommunens motionsspår.

Kommunens elljusspår

I Upplands Väsby finns flera upplysta motionsspår. De passar för både löpning och promenader. Elljuspåren är upplysta från klockan 05.30 fram till klockan 22.30. En del spår görs också i redo för skidåkning under vintern. Här kan du se spåren på en karta och hitta längd och karaktär. Brunnby Viks stadsmotionsspår är en 3,2 kilometer lång belyst motionsslinga genom villaområdet, så att du kan motionera tryggt även när det är mörkt ute. Det är viktigt att alltid följa markeringarna för motionsspår för att få upplysta spår.

Förbjudet att cykla i elljusspåren

Cykling är inte tillåtet i kommunens elljusspår. Mer information om var du kan cykla hittar du i kommunens cykelkarta.

Kommunens cykelkarta

Förbjudet att gå i preparerade skidspår

Under vintertid och vid rätt väderförhållanden prepareras skidspår i några av kommunens elljusspår. Det är inte tillåtet att gå i preparerade skidspår (Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby 20 §).

Skidåkning i Upplands Väsby kommun

Terrängkörningsförbud i elljusspåren

Det är förbjudet enligt terrängkörningslagen att köra med motordrivet fordon i terräng på barmark, förutom i samband med jordbruk eller skogsbruk.

Terrängkörningsförbudet gäller även stigar, vandringsleder och motionsspår. Olovlig terrängkörning ska polisanmälas.

Information om spåret

Längd

3,2 km

Märkning

Orange

Karaktär

Spår i bebyggt område.

Övrigt

Tre startplatser med skyltar som beskriver slingan. Följ orange markering på lyktstolparna.

Information om spåret

Längd

1,7 km

Märkning

gul/vit

Karaktär

Lättsamt spår med lite kupering.

Information om spåret

Längd

0,8 km

Märkning

blå/vit

Karaktär

Omväxlande terräng med ett par backar.

Information om spåret

Längd

7,3 km

Märkning

gul/vit

Karaktär

Lättsamt spår med måttlig kupering.

Övrigt

Kan kombineras med Runbyspåret. Delar av spåret prepareras för skidåkning vintertid. Ridning är tillåten på sträckan från kraftledningsgatan väster om Njursta Torp till Skarvängskroken. Undantag: vintertid då skidspår prepareras eller vid mycket blöta markförhållanden då underlaget tar skada av ridning. 

Information om spåret

Längd

Med backe 2,9 km, utan backe 2,1 km

Märkning

röd/vit

Karaktär

Måttlig kupering med en lång backe.

Övrigt

Kan kombineras med Kairospåret. Delar av spåret prepareras för skidåkning vintertid. Utegym och hinderbana finns i anslutning till spåret.


I Runbyspåret finns en hinderbana. Den består av elva hinder med olika svårighetsgrad.

Information om hinderbanan

Information om spåret

Längd

2,0 km

Märkning

röd/vit

Karaktär

Kuperat med ett par tunga motlut.

Övrigt

Utegym finns i anslutning till spåret.

Information om spåret

Längd

Yttre varvet 1,7 km, Västra slingan 1,1 km, Östra slingan 1,0 km

Märkning

blå, röd/vit

Karaktär

Omväxlande spår med någon enstaka tung backe.

Information om spåret

Längd

1,5 km

Märkning

röd/vit

Karaktär

Omväxlande uppför och nedför, en rejäl backe.

Övrigt

Utegym finns i anslutning till spåret.

Hinderbana i Runby – Väsby OCR-bana

Utmana dig själv i hinderbanan längs Runbyspåret.

Kvinna klättrar upp och ner på ett redskap på ett utegym.

Banan är 2,1 km lång och består av elva olika hinder med olika svårighetsgrad. De är populära hinder vid OCR-tävlingar. OCR är en förkortning för Obstacle Course Racing, hinderbanelopp.

Hinderbanan startar vid Runby spårcentral, i närheten av Runby skola.

Information om hinderbanan med instruktionsfilmer

Senast uppdaterad: 5 januari 2024