Årets Väsbybo

Varje år kan du nominera någon eller några hjältar som har gjort något extra här i Upplands Väsby under året som gått. Vi vill hylla de eldsjälar som sprider glädje och engagemang och som bidrar till att göra vår kommun till en bättre och trevligare plats.

Årets Väsbybo 2021: Anders Skarin

Hedersutmärkelsen Årets Väsbybo 2021 går till Anders Skarin för hans stora engagemang för konsten och kulturen i Upplands Väsby.

Anders Skarin framför Husen vid Blå Parken i Upplands Väsby

Anders Skarin. Foto: Daniel Jansson

Ur motiveringen

Anders har satt Upplands Väsby på kartan genom sitt konstnärskap och sina många år som ordförande i Väsby konsthalls vänner. Han har bidragit till att utveckla Väsby konsthall samt till att göra den erkänd och respekterad långt utanför kommunens gränser.

Anders har sedan länge varit en motor och en kraft i kulturvärlden i Väsby och är en inspirationskälla för många.

Om utmärkelsen

Årets Väsbybo ska vara en eller flera personer som under föregående år har gjort en särskild insats för oss som bor här eller som bidrar till att sätta Upplands Väsby på kartan. Det kan vara en kreativ kulturpersonlighet, en engagerad eldsjäl inom idrottsrörelsen eller någon annan som sprider glädje och gör vardagen ljusare. Årets Väsbybo kan vara en känd person eller någon i din närhet. Ingen insats är för stor eller för liten!

Den eller de nominerade ska vara boende i Upplands Väsby eller ha en stark anknytning till kommunen.

Hjälp oss att utse Årets Väsbybo 2022!

Under april månad 2023 kan allmänheten nominera kandidater till Årets Väsbybo 2022 via ett formulär här på kommunens webbplats. Vinnaren utses av en jury från Upplands Väsby kommun.

Mottagaren av utmärkelsen kommer att uppmärksammas vid en cermoni som äger rum i samband med nationaldagen.

Årets Väsbybo – sedan 1993

Utmärkelsen Årets Väsbybo instiftades 1993 av Väsbytidningen. Sedan 1995 är det vi på Upplands Väsby kommun som ansvarar för att utse Årets Väsbybo tillsammans med er medborgare.

Årets Väsbybo presenteras och uppmärksammas vid nationaldagsfirandet på hembygdsgården, den 6 juni varje år.

Här kan du läsa om tidigare mottagare av utmärkelsen.

Två kvinnor med diplom och buketter.

Årets Väsbybo 2020: Sofia Trison och Emmy Öhman, verksamhetsansvariga för Mivida

Sofia Trison och Emmy Öhman tilldelas utmärkelsen Årets Väsbybo 2020 för sitt stora engagemang och betydelsefulla arbete som verksamhetsansvariga för den ideella föreningen Mivida i Upplands Väsby.

Mivida har sedan starten 2013 en livsviktig funktion i vår kommun, med samtalsjour för personer som utsätts för våld i nära relationer. De kan också erbjuda skyddat boende för dem som måste fly sina hem. Med denna verksamhet verkar Mivida dagligen för ett jämlikt samhälle fritt från våld – för oss Väsbybor i allmänhet och för våldsutsatta kvinnor och deras barn i synnerhet.

I en tid av pandemi, med ökad isolering och utsatthet till följd, märks ett ökat behov av stödinsatser och fler röster hörs för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Därför kan vi inte nog uppmärksamma och visa uppskattning för det angelägna arbete Sofia, Emmy och Mivida gör för att ge våldsutsatta kvinnor den hjälp och det stöd de behöver.

2019 – ingen mottagare

På grund av coronapandemin och inställt nationaldagsfirande delades ingen utmärkelse till Årets Väsbybo 2019 ut under 2020.

Två kvinnor, utomhus framför en gul trävägg.

Årets Väsbybo 2018: Birgitta Söderström och Marit Andersson

Juryns motivering:

Birgitta Söderström och Marit Andersson får utmärkelsen Årets Väsbybo för deras mångåriga arbete (32 år) med att driva Picchus café. Med mat, konst och musik i en trevlig miljö har Birgitta och Marit tillgängliggjort och levandegjort den kulturhistoriska byggnaden Gamla Apoteket. Verksamheten har varit ett viktigt nav i det sociala och kulturella livet i Upplands Väsby. Birgitta och Marit har också varit drivande bakom den lokala teaterensemblen Gycklarna.

Årets Väsbybo 2017: Maria Eliasson

Juryns motivering:

Ett ord återkommer i de många nomineringarna av Maria Eliasson: hjärta. Ett hjärta av guld, ett stort hjärta, ett öppet hjärta, ett varmt hjärta. Maria Eliasson startade Facebook-gruppen "Behövande i Väsby" där hon hjälper andra att hjälpa de som behöver. Genom gruppen skapar Maria möjligheter för många att hjälpa fler. En plattform för värme, medmänsklighet och engagemang. Det tror vi skapar ringar på vattnet så att värmen strålar ut och de goda gärningarna sprider sig. Och Maria ser till att det sker. Vi vet alla hur mycket det är med vardag, jobb, hämtningar, lämningar, middagar och pusselbitar som ska falla på plats. I Marias vardagspussel skapar hon plats för att fler ska få en mysig fredag, en guldkant på högtidsdagen eller helt enkelt mat i magen när kassan är tom.

Som en av de som nominerat Maria skriver: "Hon hjälper oss som vill hjälpa att hjälpa. Vi som tänker att vi vill stötta de som behöver ekonomisk hjälp, bidrag med kläder, saker, mat – men vi orkar själva inte att ordna det praktiska och se till att bidraget hamnar rätt, det gör Maria, och det beundrar jag henne för" – det gör vi också. Därför går utmärkelsen Årets Väsbybo till Anna Maria Eliasson.

Årets Väsbybo 2016: John-Eric Ericsson

Juryns motivering:

John-Eric har ett mångårigt engagemang för Väsbybornas bästa. Osjäl­viskt och med stor entusiasm leder han sedan 20 år tillbaka studiecirklar i datakunskap för seniorer, vilket bland annat lett till att otaliga äldre Väsbybor lärt sig att både handla och betala sina räkningar på nätet. Han medverkar i grannsamverkan och grannstödsbilen, månar om brottsoffer och har engagerat sig för att motverka ungas droganvändning. John-Eric är även involverad i det kulturella livet - med sitt dragspel och visor un­derhåller han vid många sammankomster i kommunen. Allt detta oför­trutet, sin aktningsvärda ålder till trots. John-Eric är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Väsbybo 2016.

Årets Väsbybo 2015: Eric Hedqvist och Joakim Petersson, grundare av träningsgruppen Team Pannben

Juryns motivering:

Team Pannben är ett fantastiskt initiativ och bidrar till trygghet och främjar folkhälsan i Väsby. Team Pannben bidrar till prestigelös träning och otrolig gemenskap. Eric och Joakim är alltid positiva, peppande och hjälper alla utifrån deras särskilda behov. De arbetar för ett friskare Väsby och gör det hela tiden med ett leende på läpparna.

Årets Väsbybo 2000–2014

 • 2014 (utdelat 2015): Jenny Nilsson, för sitt engagemang för unga Väsbytjejers välmående.
 • 2014: Ulla Andersson, för sitt engagemang inom astma- och allergifrågor.
 • 2013: Birgitta Öberg, för sitt engagemang inom entreprenörskap, hälsa och motion och sitt arbete med att grunda Upplands Väsbys lokalavdelning av Friskis & Svettis 1983.
 • 2011: Lennart Åberg, för initiativet Fredagsfotbollen i Vilundahallen.
 • 2010: Marit Andersson, en eldsjäl som tillsammans med andra får kulturlivet i Väsby att blomstra. Marit har bland annat varit aktiv i teaterensemblen Gycklarna.
 • 2009: H.E.A.T, hårdrocksband, för att de gör Upplands Väsby känt i musikkretsar världen över.
 • 2008: Kjerstin Björkman, engagerad ordförande i Upplands Väsby hembygdsförening, och en framtidsinriktad och kunnig hembygdskämpe som under många år spridit kunskap om Väsby, även utanför kommunen. Under 2008 drev hon förtjänstfullt alternativa utvecklingsstrategier för Messingenområdet.
 • 2008: Roland Storm, entreprenör och driftig hembygdsföreningsmedlem. 2008 satte han kommunen på kartan genom sin insats att under regeringens Irakkonferens få Historiska museet att återföra en silverskatt av arabiska mynt som tidigare funnits i Väsby.
 • 2007: Josefin Lillhage, en av Sveriges mest framgångsrika simmare genom tiderna, aktiv i Väsby Simsällskap.
 • 2006: Eva Lund, för sina insatser inom curlingsporten och som vinnare av flera VM- och OS-guld.
 • 2006: Marianne Jonasson, för sitt engagemang med volontärtjänsten Vänner i Väsby.
 • 2005: Stig H Johansson, för sina bedrifter som en av världens största inom travsporten och för sin stallverksamhet Upplands Väsby.
 • 2004: Hans Chrunak, tidigare förbundskapten för svenska simlandslaget.
 • 2003: Anna-Karin Sundén, ordförande i organisationen All Fair, som verkar för etikfrågor inom idrotten och för rent och schysst spel, både på och utanför spelplanen.
 • 2002: Lennart Hedlund, för att han verkar för hembygdsföreningen med flera organisationer, genom att ordna kurser och berätta för skolelever om kommunens historia och hur man levde förr.
 • 2002: Lars-Erik Jansson, för att han under 30 år ägnat sin fritid åt att dokumentera namnen på de olika gårdsägorna i kommunens tre socknar, vilket resulterade i boken "Geografiska namn i Upplands Väsby kommun". Han var också en vida känd riksspelman på fiol och nyckelharpa som komponerat låtar med ortnamn från Väsby, som "Urmulagöken" och "Skrikstugan".
 • 2002: Inga Lisa Gustafsson, för att hon oförtröttligt, målmedvetet och med hela sin själ arbetar för att göra hembygdsföreningen och hembygdsgården känd och levande för kommunens invånare.
 • 2001: Bertil Lundström, dåvarande ordförande i Tiokampen, en lokal idrottstävling för ungdomar 10–17 år, som främjar hälsa, gemenskap, glädje och en positiv idrottsattityd.
 • 2000: Elisabeth Hedman, för sina insatser för medmänniskor i Upplands Väsby, bland annat som ledare för verksamheten på Cafe Q, en träffpunkt för kvinnor i kommunen.

Årets Väsbybo 1993–1999

 • 1999: Malin Svahnström, simmare, aktiv i Väsby Simsällskap, för sina prestationer som har satt Upplands Väsby på idrottens världskarta.
 • 1998: Gunilla Curman, för att frivilligt och utan ersättning ha gjort en stor väggmålning i Smedsgärdsskolans matsal.
 • 1997: Hans Lind, för att med sitt engagemang ha bidragit till att medlemmar från flera av Väsbys föreningar kunde delta i EU-projektet European Peoples Festival i Italien.
 • 1996: Gösta Karlsson, dåvarande ordförande i hembygdsföreningen, för sin helhjärtade insats under Hembygdens år 1996.
 • 1996: Marianne Liljedahl, direktör på Scandic Crown Hotel, för sina insatser med hotellarrangemang som förstärker Väsbys identitet bland deltagare och gäster.
 • 1995: Ricardo Donoso, initiativtagare till Väsby Konsthall.
 • 1995: Pelle Berglund, dåvarande VD för Väsbyhem.
 • 1994: Harry Öhman, för sitt drogförebyggande arbete bland ungdomarna i Upplands Väsby.
 • 1993: Hugo Sabel, hembygdskännare genom flera decennier.
Senast uppdaterad: 25 oktober 2022