Elev

Här kan du som redan är elev på Väsby Nya Gymnasium ta del av information och tjänster.

I Elevhandboken hittar du som elev eller förälder kortfattad information om allt ifrån skolans vision till rutiner i skolan.

Varje elev ska ha rätt att göra sin röst hörd och ha inflytande över sin skolgång. Det är självklara principer på Väsby Nya Gymnasium.

Du som elev har möjlighet att påverka dina kurser genom individuellt val. Du som elev har även rätt till modersmålsundervisning.

Här hittar du information om lov och ledigheter.

Det finns tre prövningsperioder per läsår, under höstterminen, under vårterminen och under sommarskola i juni.

Klassernas scheman hittar du enklast på Schoolsoft. Saknar du inloggning kan du även hitta schema här.

På Väsby Nya Gymnasium använder vi Schoolsoft som vårt digitala informationsverktyg där bland annat sjukanmälan sker.

Undervisningen på Väsby Nya Gymnasium präglas av engagemang, IT-resurser och en stark förankring i pedagogisk forskning.