Byggprojekt

Upplands Väsby växer och flera nya byggprojekt pågår och planeras i kommunen bland annat Väsby Entré vid stationen och Fyrklövern söder om Väsby centrum. Totalt finns färdiga planer för över 2 000 nya bostäder.

Eds allé

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 800 bostäder att byggas i flera etapper. Kommunen bygger också en f...

Fyrklövern

I kvarteret Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar.

Ombyggnad av Mälar- och Husarvägen

Ombyggnad, Mälarvägen, Husarvägen, Ekebovägen, tillfällig väg, Vilundahallen

Odenslunda: Nytt vatten och avlopp samt nytt LSS-boende på Eddavägen

Under vintern 2019 och våren 2020 händer det mycket på Eddavägen 2 - 16. Kommunen bygger ett nytt LSS-boende och byter samtidigt ut vatten- och avloppslednin...

Prästgårdsmarken

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken.

Tegelbruket

Flerbostadshus i nytt bostadskvarter norr om kvarteret Korpkulla i centrala Upplands Väsby. Totalt cirka 150 lägenheter. Husen är uppförda av JM.

Vilunda 18:1 (Rörabtomten)

Ett nytt flerbostadshus kommer byggas intill Finspångsvägen/Optimusvägen. Totalt blir det ca 75 lägenheter (hyresrätter). Byggherre är Laterre Nouvelle AB. B...

Väsby Entré

Väsby Entré, där även Järnvägsparken ingår, planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter.

Wijk Oppgård

I Brunnby-Vik planeras ett nytt bostadsområde: Wijk Oppgård. Området är planerat som en trädgårdsstad med blandning av villor, radhus, kedjehus och parhus. T...

Runsavägen: Ny gång- och cykelbana

För att öka säkerheten längs Runsavägen byggs en gång- och cykelbana mellan Eds allé och Skarvängskroken.

Älvsundavägen: Ny körbana och ny gång- och cykelbana

Från och med hösten 2019 och ungefär ett år framåt kommer Älvsundavägen byggas om. I samband med det byggs också en ny gång- och cykelväg samt en yta för en...

Ekebyvägen: Ny gång- och cykelbana

För att öka säkerheten längs Ekebyvägen förlängs gång- och cykelbanan österut mellan Igelvadsstråket och övergångsstället på Ekebyvägen.

Östra Frestaby: LSS-boende på Skvaltagatan

På Skvaltagatan 2 byggs ett nytt LSS-boende. Boendet planeras ha 6 lägenheter.