Fyrklövern

Området Fyrklövern ligger i centrala Upplands Väsby. Ambitionen är att utveckla området till en levande stadskärna genom förtätning av bostäder och verksamheter.

Fyrklövern ligger mellan Vilundavägen i väster och Husarvägen i öster, söder om Väsby centrum. Området kännetecknas av mångfald och variation. Det är en viktig del i det centrala Väsby som ska utvecklas till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser.

Karta över Fyrklöverns placering i Upplands Väsby kommun.Förstora bilden

Karta över Fyrklöverns placering i Upplands Väsby

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpukter på projektet är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefon 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 22 november 2023